Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

24. Prehľad štrukturálnych indikátorov (december 2011)

Materiál prezentuje súbor štrukturálnych indikátorov, ktoré si vláda SR určila na sledovanie pokroku v štrukturálnych politikách. Súbor pozostáva z ukazovateľov EÚ2020, ktoré zadefinovala Európska komisia pre všetky členské štáty. Tie sú doplnené o niektoré ďalšie ukazovatele , nakoľko ukazovatele EÚ2020 nepokrývajú dostatočne všetky priority vlády SR v štrukturálnych oblastiach a najmä do veľkej miery ide o vstupné alebo výstupné ukazovatele. Slovenské ukazovatele kladú dôraz výlučne na meranie výsledkov. Pre zachovanie prehľadnosti je zoznam indikátorov čo najmenší. Ich spoločným menovateľom je okrem merania výsledkov aj porovnateľnosť v čase a s inými krajinami. Obdobný materiál bude plnenie cieľov vyhodnocovať pravidelne.