Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

24. Prehľad štrukturálnych indikátorov (december 2011)

Materiál prezentuje súbor štrukturálnych indikátorov, ktoré si vláda SR určila na sledovanie pokroku v štrukturálnych politikách. Súbor pozostáva z ukazovateľov EÚ2020, ktoré zadefinovala Európska komisia pre všetky členské štáty. Tie sú doplnené o niektoré ďalšie ukazovatele , nakoľko ukazovatele EÚ2020 nepokrývajú dostatočne všetky priority vlády SR v štrukturálnych oblastiach a najmä do veľkej miery ide o vstupné alebo výstupné ukazovatele. Slovenské ukazovatele kladú dôraz výlučne na meranie výsledkov. Pre zachovanie prehľadnosti je zoznam indikátorov čo najmenší. Ich spoločným menovateľom je okrem merania výsledkov aj porovnateľnosť v čase a s inými krajinami. Obdobný materiál bude plnenie cieľov vyhodnocovať pravidelne.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 24. Prehľad štrukturálnych indikátorov (december 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.