Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

13. Konvergencia ekonomiky SR k vyspelým ekonomikám - stav, riziká a scenáre (august 2006)

Konvergencia SR chápaná ako približovanie sa SR k vyspelým ekonomikám, jej formy, rýchlosť a stabilita sa stávajú s blížiacim sa termínom prijatia eura stále viac diskutovanými témami nielen na politickej úrovni a v odborných kruhoch doma aj v zahraničí, ale aj v rámci širokej verejnosti. Na mnohé otázky súvisiace s konvergenciou a s prijatím eura odpovedajú už existujúce vládne dokumenty a rôzne štúdie (viď prehľad použitej literatúry), pričom väčšina z nich vyšla práve z dielne MF SR a NBS a sú zverejnené na príslušných web stránkach. Zámerom tejto analýzy je preto nadviazať na existujúce dokumenty - zaktualizovať hodnotenia a očakávania hlavných indikátorov konvergencie a zrozumiteľnou formou posunúť niektoré poznatky o stupienok ďalej. Je zrejmé, že v súvislosti s konvergenciou a úplným členstvom SR v HMÚ sa vo verejnosti prioritne vníma spojenie „konvergencia a životná úroveň obyvateľstva“, a preto paralelne s predkladanou analýzou konvergencie poskytuje MF SR aj ďalšiu ekonomickú analýzu týkajúcu sa vývoja životnej úrovne v SR od roku 1989 až po súčasnosť, ktorá môže vhodne dokresliť historické pozadie súčasnej úrovne konvergencie.