Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

13. Konvergencia ekonomiky SR k vyspelým ekonomikám - stav, riziká a scenáre (august 2006)

Konvergencia SR chápaná ako približovanie sa SR k vyspelým ekonomikám, jej formy, rýchlosť a stabilita sa stávajú s blížiacim sa termínom prijatia eura stále viac diskutovanými témami nielen na politickej úrovni a v odborných kruhoch doma aj v zahraničí, ale aj v rámci širokej verejnosti. Na mnohé otázky súvisiace s konvergenciou a s prijatím eura odpovedajú už existujúce vládne dokumenty a rôzne štúdie (viď prehľad použitej literatúry), pričom väčšina z nich vyšla práve z dielne MF SR a NBS a sú zverejnené na príslušných web stránkach. Zámerom tejto analýzy je preto nadviazať na existujúce dokumenty - zaktualizovať hodnotenia a očakávania hlavných indikátorov konvergencie a zrozumiteľnou formou posunúť niektoré poznatky o stupienok ďalej. Je zrejmé, že v súvislosti s konvergenciou a úplným členstvom SR v HMÚ sa vo verejnosti prioritne vníma spojenie „konvergencia a životná úroveň obyvateľstva“, a preto paralelne s predkladanou analýzou konvergencie poskytuje MF SR aj ďalšiu ekonomickú analýzu týkajúcu sa vývoja životnej úrovne v SR od roku 1989 až po súčasnosť, ktorá môže vhodne dokresliť historické pozadie súčasnej úrovne konvergencie.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 13. Konvergencia ekonomiky SR k vyspelým ekonomikám - stav, riziká a scenáre (august 2006)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.