Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

11. Modelovanie inflácie v podmienkach SR (mark-up model) (marec 2006)

V súvislosti s plnením Maastrichtských kritérií pre prijatie eura sa v poslednom čase upriamujú pohľady na aktuálny a predpokladaný budúci vývoj inflácie na Slovensku. Z hľadiska hodnotenia inflačného vývoja sú rozhodujúce determinanty a ich vplyvy na rast spotrebiteľských cien. Aby sme preverili väzby medzi spotrebiteľskou infláciou a faktormi, ktoré na jej veľkosť vplývajú v podmienkach Slovenskej republiky, rozhodli sme sa preskúmať možnosti štandardného modelovania inflácie. Pomocou ekonometrických metód sme sa pokúsili objasniť model, pomocou ktorého by sme vedeli identifikovať predovšetkým dlhodobú úroveň inflácie ako aj zdroje jej krátkodobých odchýlok. Dopracovali sme sa k mark-up modelu čistej inflácie bez vplyvu cien pohonných hmôt, z ktorého možno indikatívne vychádzať pri detailnejších analýzach a prognózach inflácie. Výsledky modelu naznačujú, že je nevyhnutné pozorne sledovať mzdovú politiku a inflačné očakávania a reagovať na prípadne vážne riziká neprimeraného vývoja miezd.