Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

11. Modelovanie inflácie v podmienkach SR (mark-up model) (marec 2006)

V súvislosti s plnením Maastrichtských kritérií pre prijatie eura sa v poslednom čase upriamujú pohľady na aktuálny a predpokladaný budúci vývoj inflácie na Slovensku. Z hľadiska hodnotenia inflačného vývoja sú rozhodujúce determinanty a ich vplyvy na rast spotrebiteľských cien. Aby sme preverili väzby medzi spotrebiteľskou infláciou a faktormi, ktoré na jej veľkosť vplývajú v podmienkach Slovenskej republiky, rozhodli sme sa preskúmať možnosti štandardného modelovania inflácie. Pomocou ekonometrických metód sme sa pokúsili objasniť model, pomocou ktorého by sme vedeli identifikovať predovšetkým dlhodobú úroveň inflácie ako aj zdroje jej krátkodobých odchýlok. Dopracovali sme sa k mark-up modelu čistej inflácie bez vplyvu cien pohonných hmôt, z ktorého možno indikatívne vychádzať pri detailnejších analýzach a prognózach inflácie. Výsledky modelu naznačujú, že je nevyhnutné pozorne sledovať mzdovú politiku a inflačné očakávania a reagovať na prípadne vážne riziká neprimeraného vývoja miezd.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 11. Modelovanie inflácie v podmienkach SR (mark-up model) (marec 2006)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.