Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

1. Potrebuje Eurozóna spoločnú fiškálnu kapacitu?

Štandardné menové únie spravidla kompenzujú absenciu individuálnej menovej politiky silnejšou stabilizačnou úlohou fiškálnej politiky na nadnárodnej úrovni. V eurozóne však nedávna kríza upozornila na nedostatok nástrojov na obranu proti makroekonomickým šokom. Vytvorenie spoločného poistenia voči väčším dopytovým šokom na úrovni eurozóny by mohlo priniesť vyššiu makroekonomickú stabilitu zmiernením negatívnych vplyvov krátkodobých hospodárskych výkyvov. Nadnárodný fiškálny stabilizátor by pomáhal tam, kde si národné stabilizačné politiky a flexibilita trhov nedokážu efektívne poradiť. Dodatočné zdroje pre stabilizáciu silnejších cyklických výkyvov by mali byť poskytnuté včas a automaticky, bez potreby politických rozhodnutí. Z doterajších návrhov, ktoré sa objavili v ekonomickej literatúre, IFP preferuje systém nadnárodného zaistenia národných schém poistenia v nezamestnanosti. K dočasným transferom z takéhoto spoločného fondu by dochádzalo len v prípade, že krátkodobá nezamestnanosť v krajine zasiahnutou krízou výraznejšie prekročí svoj dlhodobejší priemer. Prístup k spoločnej kapacite by mal byť zároveň podmienený plnením rozpočtových pravidiel a minimálnych štandardov v štrukturálnych oblastiach. Klesajúci rast produktivity a starnutie populácie eurozóny len zdôrazňujú potrebu udržateľných verejných financií a realizácie štrukturálnych reforiem.