Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

1. Potrebuje Eurozóna spoločnú fiškálnu kapacitu?

Štandardné menové únie spravidla kompenzujú absenciu individuálnej menovej politiky silnejšou stabilizačnou úlohou fiškálnej politiky na nadnárodnej úrovni. V eurozóne však nedávna kríza upozornila na nedostatok nástrojov na obranu proti makroekonomickým šokom. Vytvorenie spoločného poistenia voči väčším dopytovým šokom na úrovni eurozóny by mohlo priniesť vyššiu makroekonomickú stabilitu zmiernením negatívnych vplyvov krátkodobých hospodárskych výkyvov. Nadnárodný fiškálny stabilizátor by pomáhal tam, kde si národné stabilizačné politiky a flexibilita trhov nedokážu efektívne poradiť. Dodatočné zdroje pre stabilizáciu silnejších cyklických výkyvov by mali byť poskytnuté včas a automaticky, bez potreby politických rozhodnutí. Z doterajších návrhov, ktoré sa objavili v ekonomickej literatúre, IFP preferuje systém nadnárodného zaistenia národných schém poistenia v nezamestnanosti. K dočasným transferom z takéhoto spoločného fondu by dochádzalo len v prípade, že krátkodobá nezamestnanosť v krajine zasiahnutou krízou výraznejšie prekročí svoj dlhodobejší priemer. Prístup k spoločnej kapacite by mal byť zároveň podmienený plnením rozpočtových pravidiel a minimálnych štandardov v štrukturálnych oblastiach. Klesajúci rast produktivity a starnutie populácie eurozóny len zdôrazňujú potrebu udržateľných verejných financií a realizácie štrukturálnych reforiem.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Diskusné štúdie
  5. 1. Potrebuje Eurozóna spoločnú fiškálnu kapacitu?

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.