Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

22. Tri výzvy slovenskej ekonomiky - aktualizácia (marec 2019)

Na základe najnovších medzinárodne porovnateľných dát publikujeme aktualizáciu metodiky identifikácie priorít Slovenska Tri výzvy slovenskej ekonomiky (marec 2015).

Verejné politiky by sa mali prioritne zamerať na problémy, ktoré najviac trápia obyvateľov a znižujú ich kvalitu života. Analýzou sady indikátorov, mapujúcich rôzne oblasti života, sme identifikovali, kde Slovensko najviac zaostáva za priemerom vyspelých krajín, a teda existuje najväčší potenciál zlepšenia. Tento prístup tak okrem bohatstva vyjadreného ako HDP na hlavu a jeho zložiek analyzuje aj iné vecné témy vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či fiškálnej a environmentálnej udržateľnosti. Tri priority, na ktoré by sa malo zamerať reformné úsilie, ostávajú aj po dvoch rokoch naďalej základné školstvo, trh práce a zdravotníctvo.

Aktualizovaná verzia, október 2019: Pri tvorbe ďalšej aktualizácie dokumentu sme objavili chybu v prepočtoch v Boxe 2. Pri počítaní vzdialenosti do cieľa sme nesprávne uviedli, že Slovensko dosiahlo cieľ pri dlhodobej nezamestnanosti. Aj keď došlo k zlepšeniu v tomto indikátore počas sledovaného obdobia, napriek tomu Slovensko je stále výrazne pod priemerom OECD. Za chybu sa ospravedlňujeme.