Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

22. Tri výzvy slovenskej ekonomiky - aktualizácia (marec 2019)

Na základe najnovších medzinárodne porovnateľných dát publikujeme aktualizáciu metodiky identifikácie priorít Slovenska Tri výzvy slovenskej ekonomiky (marec 2015).

Verejné politiky by sa mali prioritne zamerať na problémy, ktoré najviac trápia obyvateľov a znižujú ich kvalitu života. Analýzou sady indikátorov, mapujúcich rôzne oblasti života, sme identifikovali, kde Slovensko najviac zaostáva za priemerom vyspelých krajín, a teda existuje najväčší potenciál zlepšenia. Tento prístup tak okrem bohatstva vyjadreného ako HDP na hlavu a jeho zložiek analyzuje aj iné vecné témy vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či fiškálnej a environmentálnej udržateľnosti. Tri priority, na ktoré by sa malo zamerať reformné úsilie, ostávajú aj po dvoch rokoch naďalej základné školstvo, trh práce a zdravotníctvo.

Aktualizovaná verzia, október 2019: Pri tvorbe ďalšej aktualizácie dokumentu sme objavili chybu v prepočtoch v Boxe 2. Pri počítaní vzdialenosti do cieľa sme nesprávne uviedli, že Slovensko dosiahlo cieľ pri dlhodobej nezamestnanosti. Aj keď došlo k zlepšeniu v tomto indikátore počas sledovaného obdobia, napriek tomu Slovensko je stále výrazne pod priemerom OECD. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Manuály
  5. 22. Tri výzvy slovenskej ekonomiky - aktualizácia (marec 2019)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.