Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prognóza vybraných výdavkov VS (68. zasadnutie VpDP, jún 2022)

KRRZ, Infostat, Tatrabanka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCreditBank označili prognózu výdavkov za realistickú. NBS hodnotí prognózu výdavkov júnového Výboru ako konzervatívnu. NBS vníma najmä konzervatívny prístup IFP k prognóze nemocenských dávok. VÚB pre vysokú očakávanú úroveň efektívnej sadzby dane z príjmu právnických osob i DPH považuje prognózu IFP na najbližšie “stagflačné” roky za optimistickú.

Komentár k aktuálnej prognóze nájdete tu: Komentár

Viac o celom 68. zasadnutí Výboru pre daňové prognózy je možné nájsť tu: 68. VpDP