Prognóza vybraných výdavkov VS (65. zasadnutie VpDP, september 2021)

Strednodobá prognóza výdavkov bola členmi Výboru (KRRZ, Infostat, Tatrabanka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCreditBank a VÚB) vyhodnotená ako realistická. NBS hodnotila prognózu výdavkov Výboru vo vzťahu k hospodáreniu verejného sektora ako konzervatívnu – t.j. inštitúcie prognózujú nižšiu úroveň vybraných výdavkových položiek.

Komentár k aktuálnej prognóze nájdete tu: Komentár

Viac o celom 64. zasadnutí Výboru pre daňové prognózy je možné nájsť tu: 65. VpDP