14. Pandémia zatlačí na nemocenské dávky (september 2021)

Prognóza vybraných výdavkových položiek na roky 2021 až 2024

Nástup tretej vlny pandémie COVID-19 prispeje k nárastu výdavkov na nemocenské dávky v období 4Q21-2Q22, no progres vo vakcinácii pomôže udržať chorobnosť, a tým aj súvisiace výdavky na dávky, čiastočne na uzde. Delta variant viac pocítia rodičia, počítame s rýchlejším premorením u nezaočkovaných detí, čo navýši výdavky na ošetrovné. Pozitívnym faktorom novej prognózy je vývoj dávky v nezamestnanosti, a to na celom horizonte.  Analytická prognóza starobných dôchodkov potvrdzuje mierny vplyv pandémie skrz nadmerné úmrtia najmä v roku 2021. Od roku 2023 túto veľkú rozpočtovú položku ovplyvní najmä vyššia valorizácia daná zrýchlením inflácie. V alternatívnych scenároch by v najbližších rokoch výraznejšie narástli len výdavky na nemocenské dávky v scenári lockdownu. Nižšia absorbcia EÚ fondov (scenár 2) by sa dotkla výdavkov až v roku 2024.