Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Implementácia programu Fiscalis 2020

V rámci programu Fiscalis 2020 je poskytovaná finančná podpora nasledovným typom akcií:

a)  spoločné akcie: semináre a pracovné semináre, projektové skupiny, dvojstranné alebo mnohostranné kontroly, pracovné návštevy, skupiny odborníkov, budovanie kapacít verejnej správy a podporné činnosti, štúdie, komunikačné projekty a iné;

b)  budovanie európskych informačných systémov;

c)  spoločné činnosti v oblasti odbornej prípravy.

Pre umožnenie čerpania príspevku z programu Fiscalis 2020 jednotlivé členské štáty EÚ každoročne uzatvárajú tzv. dohodu o grante na akciu s viacerými príjemcami medzi EK a konzorciom účastníckych krajín.

Dohoda o grante 2014

Dohoda o grante 2015

Na účely implementácie programu prijíma Európska komisia formou vykonávacích aktov ročné pracovné programy, v ktorých sa stanovujú sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania jednotlivých akcií a ich celková suma.