Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Implementácia programu Fiscalis 2020

V rámci programu Fiscalis 2020 je poskytovaná finančná podpora nasledovným typom akcií:

a)  spoločné akcie: semináre a pracovné semináre, projektové skupiny, dvojstranné alebo mnohostranné kontroly, pracovné návštevy, skupiny odborníkov, budovanie kapacít verejnej správy a podporné činnosti, štúdie, komunikačné projekty a iné;

b)  budovanie európskych informačných systémov;

c)  spoločné činnosti v oblasti odbornej prípravy.

Pre umožnenie čerpania príspevku z programu Fiscalis 2020 jednotlivé členské štáty EÚ každoročne uzatvárajú tzv. dohodu o grante na akciu s viacerými príjemcami medzi EK a konzorciom účastníckych krajín.

Dohoda o grante 2014

Dohoda o grante 2015

Na účely implementácie programu prijíma Európska komisia formou vykonávacích aktov ročné pracovné programy, v ktorých sa stanovujú sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania jednotlivých akcií a ich celková suma.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Programy
  3. Program FISCALIS
  4. Implementácia programu Fiscalis 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.