Profil verejného obstarávateľa

Od 1.3.2014 je profil verejného obstarávateľa vedený na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

Oznamy