Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky - Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív a Plánovanie kontinuity činností (Business Continuity Management) (ARABCO 2019)

Aktualizované dňa: 19.06.2019 10:09

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len ,,MF SR“) v nachádzajúcom období plánuje realizovať zákazku, ktorej predmetom je Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív a Plánovanie kontinuity činností (Business Continuity Management) (ARABCO 2019). V zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uskutočňuje MF SR prípravné trhové konzultácie (ďalej len ,,PTK“), súčasťou ktorých je dotazník ARABCO 2019 (https://www.survio.com/survey/d/S1M4Y8U8U9P6T9T8N). Prílohou k dotazníku je aj  ARABCO 2019.pdf súbor s podrobným popisom jednotlivých požiadaviek zákazy.

Uchádzačov o túto zákazku týmto žiadame o  zaslanie vyplneného dotazníka, prostredníctvom ktorého bude MF SR informované o ich ponuke na zrealizovanie predmetu zákazky, do 1 júla. V prípade potreby budú jednotlivým uchádzačom poskytnuté aj osobné konzultácie.