Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky - Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív a Plánovanie kontinuity činností (Business Continuity Management) (ARABCO 2019)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len ,,MF SR“) v nachádzajúcom období plánuje realizovať zákazku, ktorej predmetom je Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív a Plánovanie kontinuity činností (Business Continuity Management) (ARABCO 2019). V zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uskutočňuje MF SR prípravné trhové konzultácie (ďalej len ,,PTK“), súčasťou ktorých je dotazník ARABCO 2019 (https://www.survio.com/survey/d/S1M4Y8U8U9P6T9T8N). Prílohou k dotazníku je aj  ARABCO 2019.pdf súbor s podrobným popisom jednotlivých požiadaviek zákazy.

Uchádzačov o túto zákazku týmto žiadame o  zaslanie vyplneného dotazníka, prostredníctvom ktorého bude MF SR informované o ich ponuke na zrealizovanie predmetu zákazky, do 1 júla. V prípade potreby budú jednotlivým uchádzačom poskytnuté aj osobné konzultácie.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Verejnosť
  2. Transparentnosť
  3. Verejné obstarávanie
  4. Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky - Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív a Plánovanie kontinuity činností (Business Continuity Management) (ARABCO 2019)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.