Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené - § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby, vrátane požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Kancelária ministra

Sekcia daňová a colná

Sekcia finančného trhu

Sekcia auditu a kontroly

Sekcia rozpočtovej politiky