Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zodpovedné hospodárenie sa vyplatilo

Aktualizované dňa: 20.04.2023 12:00

Zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami sa vyplatilo. Štát v roku 2022 hospodáril s nižším deficitom ako sa čakalo. Celkový deficit verejnej správy v roku 2022 dosiahol 2,23 mld. eur, čo predstavovalo 2,04 % HDP. Je to mimoriadny úspech, keďže v porovnaní s rokom 2021 (5,43 % HDP) klesol deficit o viac ako polovicu. 

Dnes hovoríme o dátach, ktoré potvrdil Štatistický úrad SR a Eurostat. Nie je to teda len názor ministerstva financií, ale je to skutočnosť. V prvom rade treba uviesť, že Slovensko plní Maastrichtské kritéria. Aj napriek tomu, že si prešlo a stále prechádza enormnými krízami, hospodárime veľmi zodpovedne,“ povedal poverený predseda vlády SR a minister financií SR Eduard Heger.  

Ďalšou dobrou správou pre Slovensko je, že za roky 2021 a 2022 sme dosiahli historicky najnižšiu úroveň štrukturálneho deficitu. Inak povedané, je to deficit, ktorý je očistený od jednorazových výdavkov. Za rok 2022 dosiahol rekordnú úroveň 1,2 % HDP. 

Slovensko je na tom lepšie aj z pohľadu dlhu. Zo správy Eurostatu a Štatistického úradu SR vyplýva, že celkový dlh klesol pod úroveň 58 % HDP. Minulý rok teda čierne scenáre nenaplnil. Práve naopak. V porovnaní s rokom 2021 (61,04 %) ide o zníženie dlhu o 3,24 %. Slovensku sa teda úspešne darí plniť Maastrichtské kritéria, ktoré prikazujú udržiavať dlh pod úrovňou 60 % a medziročný deficit pod 3 %.

Považujem Maastrichtské fiškálne kritéria za jeden zo základov finančnej disciplíny Európskej únie. A v obidvoch položkách sme dosiahli, napriek polykríze, v ktorej ešte v roku 2022 Slovensko bolo, splnenie oboch kritérií.“, uviedol štátny tajomník MF SR Marcel Klimek.  

Zvykli sme hovorievať, že  zdravé verejné financie sú otázkou národnej cti a hrdosti. Aktuálne čísla len potvrdzujú, že sme o tom nie len hovorili, ale aj tak konali.“, dodal štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík. 

Slovensko sa aj na základe dnes zverejnených údajov zaraďuje medzi skupinu ekonomicky najzodpovednejších štátov  EÚ, čo vyplýva aj z hodnotenia Medzinárodného menového fondu. 

Podrobnejšie ekonomické údaje nájdete tu: bit.ly/staturad

Aktivácia dlhovej brzdy

Keďže sa pri správe verejných financií správame zodpovedne a rešpektuje zákon o dlhovej brzde, v máji zmrazíme tri percentá výdavkov v rozpočte. Výbornou správou je, že občania ani firmy toto viazanie zdrojov vôbec nepocítia.V rozpočte sme mali pripravené zdroje pre štátne podniky na sanáciu dopadov energetickej krízy. Keďže energokríza výrazne oslabila, nebude táto finančná injekcia potrebná. Prostriedky v hodnote 709 miliónov eur tak môžeme v súlade s dlhovou brzdou viazať.

Samotné viazane sa netýka konkrétnych štátnych podnikov. Pôjde o zdroje, ktoré sme mali pripravené pre prípad, ak by niektoré štátom spravované obchodné spoločnosti potrebovali v ťažkých časoch posilniť kapitál.
 

Tlačový odbor 
Ministerstvo financií SR