Zmena vo vedení Slovak Investment Holding

Aktualizované dňa: 09.06.2021 18:30

Slovak Investment holding (SIH) povedie nový predseda predstavenstva. Stane sa ním (stal sa ním) Peter Frőhlich, ktorý tak vystrieda doterajšieho predsedu predstavenstva Ivana Lesaya. Ten odchádza zo svojej funkcie po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Peter Frőhlich prichádza z vedúcej pozície v bankovom sektore, kde sa venoval predovšetkým oblasti privátneho bankovníctva a investícií.

„Cením si, že som dostal dôveru vedenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Ministerstva financií SR. Mojím cieľom je profesionálna a transparentná podpora verejných a súkromných investícií. Pomáhať kreatívnym malým a stredným podnikom, ktoré tvoria základ budovania lokálnej inovatívnej ekonomiky,“ povedal predseda predstavenstva SIH Peter Frőhlich.

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH zohráva dôležitú úlohu aj v čase pandémie. Aj prostredníctvom SIH sa realizujú opatrenia na pomoc podnikateľom.

Ministerstvo financií SR