Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zlepšujeme systém PZP a zvyšujeme ochranu poškodených osôb

Aktualizované dňa: 20.03.2024 15:00

Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom rokovaní schválila Novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktorú predložilo Ministerstvo financií SR. Novela okrem transpozície smernice EÚ prináša aj viacero zmien, ktoré pozitívne privítajú najmä klienti poisťovní a ktoré zabezpečia vyššiu ochranu poškodených osôb.

Novela napríklad zvyšuje limity poistného krytia a teda PZP bude automaticky kryť vyššie škody. Kým napríklad doteraz systém kryl škody na zdraví do maximálnej výšky 5,24 mil. eur, po novom bude tento limit až na úrovni 6,45 mil. eur. Rovnako sa zvyšuje aj maximálna hranica napríklad škody na majetku. Kým doteraz PZP pokrývalo maximálnu sumu 1,05 mil. eur, novela hranicu zvyšuje na 1,3 mil. eur.

Zmena prichádza aj v samotnom určovaní výšky škody. Doterajší systém nebol jednotný a každá poisťovňa si výšku škody určovala podľa svojich vlastných pravidiel. Často sa preto stávalo, že poškodení boli nespokojní s priznanou výškou priznaného poistného a spory tak končili na súdoch. Novela zavádza jednotný mechanizmus a poisťovne tak budú mať jasné pravidlá, podľa ktorých budú výšku škody určovať a to v súlade s príslušnou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR, ktorú využívajú aj súdy.

Ministerstvo financií zmenami vychádza v ústrety klientom aj pri regresných nárokoch, teda inak povedané, pri „sankciách“, ktoré môžu poisťovne uplatňovať voči poisteným. Často dochádzalo k prípadom, že klienti z objektívnych dôvodov (zdravotné problémy, pobyt v nemocnici a pod.) nestihli včas nahlásiť poisťovni poistnú udalosť alebo urobiť iný administratívny úkon a pre poisťovňu to bol dôvod na uplatnenie regresu (sankcie) voči poisteným. Novela takéto prípady upravuje a zavádza zmenu, podľa ktorej v prípade preukázania objektívnych dôvodov zo strany klienta už poisťovne nebudú môcť klientov „sankcionovať“ formou regresu.

Rovnako novela ochráni klientov poisťovní, ktorí sú v omeškaní so zaplatením PZP. Ak napríklad klient zabudol alebo nemohol načas zaplatiť PZP (a to aj napriek tomu, že zmluva bola stále platná), poisťovňa mohla voči klientovi uplatniť regres (sankciu) na uhradené poistné plnenie aj vo výške 100 % vyplatenej náhrady. Takýto postup podľa MF SR nebol spravodlivý. Po novom už v podobných prípadoch poisťovne nebudú môcť uplatňovať regres (sankciu) a klient bude plne krytý cez PZP.

„V návrhu zákona upravujeme viacero oblastí, vďaka čomu prakticky zlepšujeme fungovanie systému PZP a zároveň zvyšujeme ochranu ľudí, v prípade práv voči poisťovniam. Všetky zmeny reagujú na konkrétne životné situácie, ktoré sa objavili v praxi, a som rád, že sa nám zmeny k lepšiemu podarilo dostať do legislatívy,“ povedal minister financií SR Ladislav Kamenický.

Novelou by sa mali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zaoberať už na najbližšej schôdzi parlamentu. Jej účinnosť je navrhnutá od 1. augusta 2024.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR