Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kto má nárok na finančnú pomoc seniorom 60+ za očkovanie

Aktualizované dňa: 19.01.2022 10:00

NOVÉ: Prišiel mi poukaz, v sprievodnom liste je však spomenutá odmena 300 € a na poukaze je vytlačená odmena 200 €. Ktorá suma je správna?

Správna suma je tá, ktorá je na poukaze (200 €) a nie tá, ktorá je v sprievodnom liste (300 €). Ide o chybu Slovenskej pošty, ktorá vytlačila k poukazom nesprávne sprievodné listy, za čo sa v ich mene ospravedlňujeme.

Ako si overím, či mi už bol poslaný poukaz?

 • V prípade, ak máte akékoľvek pochybnosti alebo si chcete overiť, či máte nárok na vyplatenie odmeny a či ste v zozname, ktorý ministerstvo financií odoslalo alebo ešte len odošle pošte, pokojne môžete
 • využiť písomnú elektronickú formu a vyplniť kontaktný formulár na tomto linku.
 • V prípade potreby opravy údajov kontaktujte call centrum NCZI na telefónnom čísle 02/32 35 30 30

POZOR ZMENA! Od 1.9.2022 už nie je možné kontaktovať naše call centrum finančnej správy na čísle 048/43 17 222 (voľba č. 8).

Vláda 12. januára opäť predĺžila termíny na získanie pomoci za očkovanie seniorov

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a vývoj záujmu seniorov o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vláda predĺžila lehoty na absolvovanie takéhoto očkovania do 31.1.2022. Predĺženie lehoty na očkovanie sa ale netýka absolvovania vakcinácie jednodávkovou očkovacou látkou Janssen (pri nej je potreba zaočkovať sa najneskôr do 15.1.2022 a preočkovať posilňovacou dávkou najneskôr do 15.3.2022).

Toto opatrenie vychádza v ústrety najmä tým seniorom, ktorí uvažujú nad absolvovaním vakcinácie bez registrácie. Aj naďalej platí, že zariadenia sociálnych služieb, ale aj množstvo obcí využíva možnosť zabezpečenia očkovania pre svojich obyvateľov (najmä tých imobilných) prostredníctvom výjazdových očkovacích tímov, a teda bez registrácie. Výjazdové očkovacie tímy mali rozplánované očkovania v priebehu celého mesiaca január 2022. Z uvedeného dôvodu sa pomerne veľká skupina seniorov dostane k potrebnému očkovaniu až v druhej polovici januári 2022, čím by mohli stratiť nárok na finančnú odmenu. Podľa najaktuálnejších údajov je to viac ako 16 tis. seniorov.

To znamená, že na získanie pomoci je potrebné:

 • zaočkovať sa prvou, druhou alebo treťou dávkou (pri dvojdávkových vakcínach), na ktorú má aktuálne nárok do 31.1.2022 bez ohľadu na registráciu (odporúčame však registrovať sa na očkovanie na stránke korona.gov.sk)
 • zaočkovať sa jednodávkovou vakcínou Janssen najneskôr do 15.1.2022 a zároveň sa preočkovať posilňovacou dávkou najneskôr do 15.3.2022 (nie je povinnosť registrácie)

PREDLŽENÉ TERMÍNY: Aké sú základné podmienky na získanie finančnej pomoci seniorom 60+?

Na finančnú pomoc má automaticky nárok každý senior, ktorý:

 • má vek 60 rokov a viac, alebo dosiahol 60 rokov do 31.12.2021 a
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a
 • bol alebo dá sa zaočkovať na území SR a 
 • je alebo bude do 31.1.2022 zaočkovaný akoukoľvek dávkou dvojdávkovej vakcín (prvou, druhou alebo treťou) proti ochoreniu COVID-19, na ktorú má aktuálne nárok (resp. do 15.1.2022 sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen a zároveň do 15.3.2022 sa preočkovať posilňovacou dávkou)

Kedy bude finančná pomoc vyplatená?

 • Finančná pomoc bude poslaná automaticky po splnení podmienok formou poštovej poukážky, netreba sa nikde hlásiť ani registrovať. Finančná pomoc sa začala vyplácať ešte v decembri a vyplácať sa bude postupne aj v januári a ďalších mesiacoch podľa toho, kedy senior splní podmienky a zároveň podľa kapacít Slovenskej pošty. Urýchliť vyplácanie nie je žiaľ možné. Pripomíname, že niektorí zo seniorov môžu splniť podmienky až 15.3.2022, preto sa poštové poukážky budú posielať ešte aj v marci. Momentálne sa posielajú poštové poukazy tým seniorom, ktorí ešte v decembri boli zaočkovaní tromi dávkami (cca pol milióna seniorov) a poradie je určené podľa veku (od najstarších). Neskôr sa budú posielať poukazy aj na 200 € alebo tým, ktorí medzičasom splnili podmienky (predpoklad od prelomu januára/februára).

Zmenil som adresu pobytu, ako si môžem zmeniť adresu, kam mi bude doručená poštová poukážka?

 • Poštová poukážka bude poslaná na adresu trvalého alebo prechodného bydliska, ktorá bola zadaná pri registrácii na očkovanie alebo priamo pri očkovaní. Osobné údaje ako aj adresu si môžete skontrolovať na tejto stránke NCZI.
 • Možnosťou, ako si zmeniť doručenie poštovej poukážky na inú adresu, je aktivovať si na Slovenskej pošte službu časové doposielanie pre listové zásielky. Z pôvodnej adresy (registrovanej pri očkovaní) Vám bude poštový poukaz doručený na novú adresu. Viac informácií o službách Slovenskej pošty môžete zistiť na tel. čísle 0850 122 413

V preukaze totožnosti mám uvedenú inú adresu ako je adresa na doručenom poštovom poukaze. Vyplatí mi pošta príspevok?

 • Áno.  Ak sa adresa na predloženom doklade totožnosti nezhoduje s adresou uvedenou na poštovom poukaze, pošta porovná z predloženého dokladu totožnosti len meno a priezvisko. Adresát je v takomto prípade povinný potvrdiť prevzatie sumy svojim podpisom a doplnením poznámky „Adresát osobne“.

Dokedy si môžem prevziať finančnú pomoc?

 • Príspevok si môžete prevziať počas doby platnosti poštového poukazu. Posledný deň platnosti je vyznačený na poštovom poukaze. Platnosť poukazu je 45 dní od dátumu podania.

Ako mi bude vyplatený poštový poukaz, ak pre zlý zdravotný stav nemôžem ísť pre peniaze na poštu?

 • V takomto prípade kontaktujte telefonicky alebo prostredníctvom poštového doručovateľa svoju dodávaciu poštu, ktorá zabezpečí vyplatenie príspevku prostredníctvom poštového doručovateľa na mieste vášho bydliska.

PREDLŽENÉ TERMÍNY: Som senior 60+ a ešte nie som očkovaný. Mám aj tak nárok na finančnú pomoc?

 • Okrem veku je podmienkou finančnej pomoci aj očkovanie. Ak senior ešte nie je zaočkovaný, finančnú pomoc dostane, ak sa prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny (Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNtech alebo Spikevax od spoločnosti Moderna Biotech) zaočkuje najneskôr do 31.1.2022.V tomto prípade bude mať automaticky nárok na finančnú pomoc vo výške 200 €.
 • Na túto finančnú pomoc má nárok aj každý senior, ktorý sa zaočkoval prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny od 25.11.2021. Zároveň ale všetkých prosíme, aby bezodkladne absolvovali aj druhé očkovanie proti ochoreniu COVID-19, na ktoré budete mať nárok (4 týždne od prvého očkovania). Chránite tak seba aj ostatných.
 • Ak sa do 15.1.2022 zaočkujete jednodávkovou vakcínou Janssen, na finančnú pomoc vo výške 200 € budete mať nárok iba v prípade, ak sa najneskôr do 15.3.2022 preočkujete posilňovacou dávkou. Tá sa môže podať 8 týždňov od prvotnej dávky, odporúčame ale preočkovanie neodkladať a absolvovať ho čo najskôr. Vakcínu Janssen je možné preočkovať ktoroukoľvek vakcínou, ktorou sa očkuje na Slovensku (to znamená Janssen, Pfizer a Moderna).

PREDLŽENÉ TERMÍNY: Som senior 60+ a som zaočkovaný iba prvou dávkou. Na akú finančnú pomoc mám nárok?

 • Ak ste sa zaočkovali prvou dávkou po 25.11.2021, máte automaticky nárok na finančnú pomoc vo výške 200 €. Ak ste sa zaočkovali prvou dávkou skôr, musíte sa druhou dávkou zaočkovať do 31.1.2022. V tomto prípade máte takisto automatický nárok na 200 €. Zároveň Vás ale prosíme, aby ste aj v budúcnosti bezodkladne absolvovali akékoľvek očkovanie proti ochoreniu COVID-19, na ktoré budete mať nárok. Chránite tak seba aj ostatných.

PREDLŽENÉ TERMÍNY: Mám dve dávky vakcíny, na tretiu som ešte nebol. Kedy mám nárok na tretiu dávku?

 • Podľa najnovšieho usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR z 13.12.2021 môže byť podaná tretia posilňovacia dávka už 3 mesiace od druhej (pôvodne to bolo až 6 mesiacov).
 • Ak ste mali druhú dávku pred 30.6.2021, nárok na finančnú pomoc (300 €) máte v prípade, iba ak sa zaočkujete treťou dávkou do 31.1.2022.
 • Ak bola druhá dávka podaná po 30.6.2021 alebo neskôr, seniorovi bude automaticky vyplatená pomoc vo výške 200 €.
 • Zároveň Ministerstvo zdravotníctva 13.12.2021 upravilo vakcinačnú stratégiu a na tretiu dávku je možné ísť už 3 mesiace po druhej (pôvodne to bolo 6 mesiacov). Čiže každý senior, ktorý dostal druhú dávku medzi 30.6.2021-31.10.2021, sa stíha zaočkovať treťou dávkou do 31.1.2022. V tomto prípade dostane finančnú pomoc vo výške 300 €.

Tri očkovacie dávky som už absolvoval. Mám nárok na finančnú pomoc seniorom 60+?

 • Áno, ak ste už absolvovali všetky tri očkovania, automaticky dostanete finančnú pomoc vo výške 300 €.

PREDLŽENÉ TERMÍNY: Som zaočkovaný jednodávkovou vakcínou Janssen. Mám nárok na finančnú pomoc?

 • Každý, kto sa tento už zaočkoval alebo najneskôr do 15.1.2022 zaočkuje jednodávkovou vakcínou Janssen, bude mať automatiky nárok na finančnú pomoc vo výške 200 € iba v prípade, ak sa najneskôr do 15.3.2022 preočkuje posilňovacou dávkou. Preočkovanie vakcíny Janssen po 8 týždňoch (2 mesiacoch) odporúča Ministerstvo zdravotníctva SR aj Európska lieková agentúra (EMA). Preočkovanie odporúčame neodkladať a absolvovať ho čo najskôr. Vakcínu Janssen je možné preočkovať ktoroukoľvek vakcínou, ktorou sa očkuje na Slovensku (to znamená Janssen, Pfizer a Moderna).

Vek 60 dovŕšim až koncom roka, budem mať nárok na finančnú pomoc alebo mám počkať s očkovaním?

 • Každý, kto splní ostatné podmienky a vek 60 rokov dovŕši až koncom roka (najneskôr do 31.12.2021), má automaticky nárok na finančnú pomoc bez ohľadu na to, či bol očkovaný ešte ako 59-ročný alebo až 60-ročný. Preto odporúčame očkovanie neodkladať, ale absolvovať ho v najskoršom možnom termíne.

Môže byť finančná pomoc za očkovanie súčasťou dedičského konania v prípade úmrtia?

 • Áno, finančná odmena za očkovanie je v prípade úmrtia osoby súčasťou dedičského konania. Zosnulý však musel mať na danú odmenu nárok ešte počas života (absolvovanie očkovania aj dosiahnutie veku minimálne 60 rokov). Zároveň musel ku dňu účinnosti zákona (11.12.2021) ešte žiť. 
 • V prípade, ak vznikol nárok na vyplatenie finančnej odmeny pre seniorov, je potrebné doručiť listom na ministerstvo financií kópiu právoplatného rozhodnutia notára alebo súdu o tom, komu nárok na finančnú odmenu pripadá a kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa), na ktoré bude poštový poukaz vystavený.

PREDLŽENÉ TERMÍNY: Som zaočkovaný dvomi dávkami, tretiu som ale neabsolvoval, lebo som medzičasom prekonal ochorenie COVID-19. Mám nárok na finančnú pomoc?

 • Ak ste druhú dávku absolvovali po dátume 30.6.2021, máte automaticky nárok na finančnú pomoc vo výške 200 € aj bez absolvovania tretej dávky.
 • Ak ste druhú dávku absolvovali pred týmto dátumom, podmienkou na získanie finančnej pomoci, v tomto prípade 300 €, je absolvovanie aj tretieho očkovania do 31.1.2022. Prekonanie ochorenia COVID-19 nie je kontraindikácia očkovania. Podľa aktuálneho usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR z 13.12.2021, je možné podať tretiu dávku 3 mesiace od prekonania ochorenia COVID-19 alebo podaní monoklonálnych protilátok. To znamená, že každý, kto prekonal ochorenie COVID-19 do 31.10.2021, sa môže do 31.1.2022 zaočkovať treťou dávkou. 
 • Prípadné nakazenie sa vírusom SARS-CoV-2 a následná nemožnosť očkovania sa v daných termínoch nie sú považované za očkovanie podľa tohto zákona o finančnej pomoci seniorom 60+ a tým pádom seniorovi nárok na finančnú pomoc za očkovanie nevzniká.

Nemôžem sa očkovať z iných zdravotných dôvodov (mimo prekonania ochorenia COVID-19). Mám nárok na finančnú pomoc?

 • Momentálne nie, keďže podľa aktuálneho znenia zákona musíte splniť aj podmienku očkovania. Finančná pomoc seniorom 60+ má odmeniť, ale hlavne motivovať všetkých seniorov nad 60 rokov, aby sa zaočkovali akoukoľvek dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, na ktorú majú aktuálne nárok a nie odškodniť za iné ochorenia. Z toho dôvodu senior, ktorý nemôže absolvovať očkovanie, nemá nárok na finančnú pomoc za očkovanie.

Akú vakcínu dostanem ako tretiu dávku?

 • Ministerstvo zdravotníctva vo svojom usmernení z 13.12.2021 schválilo tzv. „mix-and-match“ prístup. Podľa neho majú ľudia možnosť získať posilňovaciu dávku akejkoľvek schválenej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a to bez ohľadu na tú, ktorú dostali pôvodne. Ak ste mali napr. dve dávky vakcíny Moderna, ako tretiu dávku si môžete dať Pfizer alebo Janssen a naopak. Takisto platí, že vakcíny od AstraZenecy a Sputnik V, ktorými sa na Slovensku už neočkuje, sa môžu preočkovať Pfizerom, Modernou aj Janssenom. Odporúčania odborníkov sú, aby sa dve dávky vektorovej vakcíny (AstraZeneca, Janssen a Sputnik V) preočkovali treťou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) a naopak. Ak sa neviete rozhodnúť alebo sa obávate kombinácie vakcín, obráťte sa na svojho lekára alebo kontaktujte odborníkov z vakcinačného centra.

Ak splním podmienky a dodržím termíny očkovania, musím o finančnú pomoc niekde žiadať alebo sa niekde registrovať?

 • Nie, finančnú pomoc dostane automaticky a bezodkladne každý senior, ktorý splní podmienky. Na základe údajov od NCZI mu bude automaticky poštou doručená poštová poukážka sa sumu, na ktorú má nárok.

Som občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ale zaočkoval som sa v zahraničí. Mám nárok na finančnú pomoc?

 • Ak ste všetky alebo poslednú očkovaciu dávku absolvovali v zahraničí, nárok na finančnú pomoc seniorom 60+ nemáte, keďže jedna z podmienok je absolvovanie očkovania na území SR. Iba v tomto prípade má NCZI kompletné údaje o očkovaní aj očkovanom, na základe ktorých bude finančná pomoc kontrolovaná a vyplácaná.
 • Ak ste absolvovali poslednú dávku (rozhodujúcu dávku na splnenie podmienok podľa tohto zákona) na území SR, nárok na finančnú pomoc máte, keďže NCZI bude disponovať údajom o vašom poslednom očkovaní. To je napríklad v prípade, ak ste prvú dávku absolvovali v zahraničí a na Slovensku druhú; alebo prvé dve dávky v zahraničí a tretiu na Slovensku.

Som invalidný dôchodca, no ešte som nedosiahol vek 60 rokov. Mám ako dôchodca nárok na finančnú pomoc?

 • Finančná pomoc seniorom 60+ nie je určená priamo pre dôchodcov (starobných ani invalidných), ale občanov, ktorí dosiahli vek alebo sú starší ako 60 rokov. Táto hranica, resp. skupina ľudí bola určená na základe toho, že je najpočetnejšia zo všetkých ohrozených skupín. Je preto vo verejnom záujme, aby sme čo najskôr dosiahli čo najvyššiu zaočkovanosť v tejto skupine. V tomto prípade invalidný dôchodca, ktorý ešte nedosiahol vek 60 rokov, nárok na finančnú pomoc seniorom 60+ nemá.

Je finančná pomoc seniorom 60+ zdanená alebo sa na ňu vzťahuje odvodová povinnosť?

 • Nie, keďže ide zo zákona o pomoc. Senior, ktorý má na ňu nárok, dostane sumu 200 €, resp. 300 € v plnej výške.

Je možné získať viacero finančných odmien alebo ich kombinovať?

 • Nie, senior môže získať iba jednu finančnú pomoc vo výške 300 € alebo 200 € podľa toho, aké podmienky splní skôr.

Ako mi bude doručená finančná pomoc?

 • Finančná pomoc bude seniorovi vyplatená automaticky po splnení podmienok formou poštovej poukážky poslanej „do vlastných rúk“. Senior si poštovú poukážku bude môcť vymeniť za hotovosť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty po predložení danej poštovej poukážky a dokladu totožnosti. Vyplatenie formou poštovej poukážky je momentálne jediné možné legálne riešenie, ktoré zabezpečí čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie vyplatenie pomoci. Akékoľvek iné technické riešenie či zapojenie ďalších subjektov (ako napr. Sociálna poisťovňa či bánk) by si vyžadovalo oveľa dlhší čas na prípravu alebo zmenu zákonov, čo by výrazne oddialilo vyplácanie finančnej pomoci.

PREDLŽENÉ TERMÍNY: Musím sa na očkovanie registrovať alebo sa môžem zaočkovať aj bez registrácie?

Ako si overím správnosť zadaných údajov, aby mi prišla finančná pomoc bez omeškania?

 • Najjednoduchším overením a potvrdením správnosti údajov je, že máte platný digitálny COVID preukaz EÚ o očkovaní. Získate ho cez mobilnú aplikáciu GREEN PASS alebo ste ho dostali, resp. si ho nechali poslať e-mailom.
 • O vydanie alebo prevydanie digitálneho COVID preukazu EÚ môžete požiadať na tomto linku. Na vydanie COVID preukazu budete potrebovať covid-pass, ak ste ho stratili, získať ho môžete na tomto linku.
 • Údaje si môžete upraviť aj cez tento formulár.
 • S ďalšími požiadavkami ohľadom Digitálneho COVID preukazu EÚ môžete kontaktovať priamo NCZI na adrese operacne.support@nczisk.sk.

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, vyplňte prosím kontaktný formulár na tejto stránke.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci poskytovania finančnej pomoci pre seniorov nájdete v dokumente: Informačná povinnosť.

Ministerstvo financií SR