Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výzva na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov

Aktualizované dňa: 01.06.2023 10:00

Úrad vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 270 z 31.5.2023 k Návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku vyhlasuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku.

Uchádzač musí okrem formálnych náležitostí splniť aj minimálne sedemročnú prax v oblasti externého auditu alebo v nasledujúcich oblastiach – finančný audit, výkazníctvo, dohľad nad finančným trhom, rozpočtovanie prostriedkov Európskej únie.

Medzi hlavné úlohy, ktoré z pozície člena vyplývajú patrí:

1. Účasť na zasadnutí Európskeho dvora audítorov, príslušných komôr a výborov
2. V súvislosti s príslušnosťou ku komore/ výboru vykonávanie osobitných povinností týkajúcich sa:

- koordinácie činností súvisiacich s inštitucionálnymi vzťahmi
- koordinácie úloh súvisiacich s Výročnou správou Európskeho dvora audítorov
- zabezpečenia kontroly kvality v oblasti finančného auditu (ročné uzávierky Európskej únie), auditu zhody (zákonnosť a správnosť príslušných finančných operácií) a auditu  výkonnosti (správne finančné riadenie)
- objektívneho posúdenia hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti opatrení EÚ na zlepšenie zodpovednosti, transparentnosti a finančného riadenia

Lehota na doručenie návrhov je do 12. júna 2023 do 15.00 h na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava.

Výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov bude vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde SR.

Všetky bližšie informácie k výzve nájdete tu: https://bit.ly/vyzva_EDA

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR