Vyhrali sme cenu ITAPA

Aktualizované dňa: 11.11.2021 18:00

Kvalita štátneho IT sa mení k lepšiemu. Potvrdzuje to najnovšie ocenenie, ktoré dostalo Ministerstvo financií SR na Medzinárodnom kongrese ITAPA za projekt e-Commerce. Na slávnostnom galavečere prevzala ocenenie za Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2021 generálna tajomníčka služobného úradu MF SR Veronika Gmiterko.

„To, že našu prácu ocenili najväčší odborníci na IT, je v prvom rade dôkaz o tom, že štátne IT sa dá robiť naozaj inak. Na ministerstve financií sme zaviedli úplne jasné pravidlá. Začali sme robiť zodpovednejšie, efektívnejšie a najmä transparentnejšie. Veľká vďaka patrí nielen zamestnancom priamo na ministerstve financií, ale najmä kolegom z finančnej správy, ktorí tento projekt uviedli do života. Do budúcnosti budeme v rovnakom nastavení určite pokračovať, aby sme prinášali občanom kvalitné služby v podobe efektívnych a hospodárnych projektov,“ povedala generálna tajomníčka služobného úradu MF SR Veronika Gmiterko.

Portál e-Commerce je jeden z najnovších a najdôležitejších projektov finančnej správy, ktorý slúži na podávanie colných vyhlásení pre zásielky z tretích krajín. Cieľom e-Commerce je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

 

Ministerstvo financií SR