Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vyhodnotenie pomoci cestovným kanceláriám: Vyše 30 miliónov eur pre 42 subjektov

Aktualizované dňa: 29.11.2021 12:15

Ministerstvo financií SR pomohlo 42 cestovným kanceláriám preklenúť náročné pandemické obdobie. V čase, keď museli vracať svojim klientom peniaze za neuskutočnené zájazdy, im ministerstvo financií poskytlo vyše 30 miliónov eur vo forme návratných finančných výpomocí. 

Cestovné kancelárie mohli poskytnuté financie využiť na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, respektíve na zaplatenie záloh na novo zazmluvnené hotely v prípadoch, ak sa s klientmi dohodli na náhradnom pobyte. Návratná finančná výpomoc pre cestovné kancelárie je splatná do štyroch rokov od jej poskytnutia. Cestovným kanceláriám bola poskytnutá zvýhodnená úroková sadzba počas celého obdobia jej splácania: pre malé a stredné podniky je vo výške 0,49 % p. a. a pre veľké podniky 1,01 % p. a.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ako administrátor tejto štátnej pomoci, bude naďalej zabezpečovať činnosti súvisiace so splácaním návratných finančných výpomocí na základe zmlúv uzatvorených medzi Ministerstvom financií SR a jednotlivými cestovnými kanceláriami. Zmluvy sú dostupné na Centrálnom registri zmlúv (www.crz.sk).


Ministerstvo financií SR