Výberová komisia odporučila Vláde SR troch kandidátov

Aktualizované dňa: 06.07.2020 20:30

Výberová komisia zložená z koaličných i opozičných poslancov a nezávislých ekonómov pod vedením predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča dnes z jedenástich kandidátov na predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť odporučila podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR Eduardovi Hegerovi predložiť Vláde SR troch kandidátov.

Dnes sa za prítomností verejnosti, novinárov, členov výberovej komisie uskutočnilo verejné predstavenie kandidátov na post predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Cieľom výberovej komisie zloženej z predstaviteľov poslaneckých klubov za každú politickú stranu prítomnú v parlamente (1 člen) a odborníkov z oblasti ekonómie bolo nájsť najvhodnejšieho kandidáta na post predsedu RRZ. Predseda zabezpečuje činnosť Rady, zvoláva a vedie jej zasadnutia, prináša vízie, podieľa sa na strategických rozhodovaniach a činnosti RRZ a jej kancelárie. Predseda RRZ reprezentuje Radu a jej názory navonok pred medzinárodnými organizáciami, ako aj domácim obecenstvom. Funkčné obdobie predsedu je 7 rokov a môže byť zvolený len raz.

Výberová komisia po verejnom vypočutí odporučila Vláde SR týchto kandidátov.

Sú nimi:
Martin Šuster - riaditeľ odboru výskumu, Národná banka Slovenska
Ján Tóth - ekonomický expert; člen ekonomického krízového štábu pri MF SR a Úrade vlády SR
Jarko Fidrmuc - profesor, Katedra medzinárodnej ekonomickej teórie a politiky, Zeppelin University Friedrichshafen, Nemecko

Následne Vláda SR navrhne Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie jedného z kandidátov. Národná rada Slovenskej republiky podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti volí predsedu RRZ trojpätinovou väčšinou poslancov.

Pôvodne bolo kandidátov dvanásť, kandidatúry sa však vzdal a verejného vypočutia sa nezúčastnil Marián Smorada.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR