Výber prezidenta/prezidentky Finančnej správy ide do finále

Aktualizované dňa: 15.10.2020 08:30

Bratislava, 15. október 2020 - Ministerstvo financií SR pod vedením Eduarda Hegera plní ďalší sľub a finalizuje výberové konanie na pozíciu prezidenta/prezidentky Finančnej správy (FS). Na verejné vypočutie boli pozvaní 12 uchádzači, ktorí splnili predpísané požiadavky pre funkciu.

Kandidáti museli splniť požiadavky vyplývajúce zo zákona o finančnej správe. Okrem iného napríklad minimálnu päťročnú relevantnú prax v riadiacej funkcií, znalosť anglického jazyka, kvalifikovanú predstava o smerovaní a rozvoji FS,  či schopnosť strategicky viesť inštitúciu. Detailné informácie boli zverejnené na web stránke MF SR https://finance.gov.sk/FSvyber/.

Verím, že z výberového konania vzíde kvalitný kandidát, ktorý splní odborné, ľudské a manažérske predpoklady. FS potrebuje bezúhonného a na slovo vzatého odborníka, ktorý sa zasadí o skvalitnenie jej fungovania, zvýšenie výberu daní a zásadné zlepšenie jej povesti vo verejnosti,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Verejné vypočutie kandidátov na funkciu prezidenta FS sa uskutoční dňa 19. októbra 2020 (pondelok) v priestoroch Ministerstva financií SR v čase od 8.45 hod. do 18.15 hod.

Kandidátov čaká verejné vypočutie pred komisiou: Jej predsedom je štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík. Súčasťou komisie je aj generálna tajomníčka služobného úradu MF SR, prezidentka FS, predsedovia výborov NR SR pre financie a rozpočet a pre hospodárske záležitosti, ale aj zástupcovia odbornej verejnosti a inštitútov, ktorých poslaním je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť. Po verejnom vypočutí komisia odporučí ministrovi financií SR mená 3 kandidátov, z ktorých minister vymenuje prezidenta FS.

Kandidáti na prezidenta/prezidentku FS:

Ing. Miroslav Altman, MBA
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.
Ing. Emil Burák, PhD.
Ing. Ľuboš Drška
Ing. Jozef Fedor
Ing. Soňa Filípková
Ing. Mária Grusová, MBA
Ing. Milan Halás
Ing. Károly Hodossy
Mgr. Peter Pavlovič
Rudolf Rössel, MBA, PhD.
Ing. Jiří Žežulka

Ministerstvo financií SR vzhľadom na pandemickú situáciu uskutoční verejné vypočutie kandidátov prostredníctvom živého prenosu na svojej oficiálnej FB stránke.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR