Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vláda schválila novelu zákona o tzv. výdavkových limitoch

Aktualizované dňa: 02.05.2024 13:30

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MFSR) v rámci reformy fiškálnych pravidiel Európskej únie. Hlavným cieľom novely je odstrániť dvojkoľajnosť limitov na národnej a európskej úrovni a nastavenie jednotných pravidiel, ktoré sa budú riadiť európskymi fiškálnymi pravidlami. Tie napríklad určujú aj zmenu, podľa ktorej sa bude pre SR výpočet odvíjať od trajektórie rastu takzvaných „čístých výdavkov“, ktoré stanoví Európska komisia.

Ukazovateľ rastu čistých výdavkov sa tak stane nástrojom nových pravidiel, ktoré by mali zabezpečiť ozdravenie a udržateľnosť verejných financií a zabezpečiť primeraný ekonomický rast. Je to riešenie, ako presadzovalo nové vedenie MF SR, ktoré prevzalo verejné financie v najhoršom stave v rámci krajín EÚ aj Eurozóny. Súčasťou novely zákona je aj návrh, podľa ktorého bude povinnosťou MF SR vypracovať a predložiť vláde na schválenie národný strednodobý fiškálno-štrukturálny plán, ako aj výročnú správu o pokroku, predmetom ktorej bude hodnotenie plnenia schválených cieľov.

Návrh zákona tiež upravuje pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ako nezávislej fiškálnej inštitúcie, ktorej prioritnou úlohou bude hodnotenie, posudzovanie a analýza dodržiavania daných limitov.

Návrhom zákona MF SR reaguje aj na skutočnosť, že Národnou radou SR neboli schválené limity verejných výdavkov na roky 2024 – 2026 vypočítané a predložené Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

S cieľom splniť míľnik plánu obnovy a odolnosti a tým splniť požiadavku Európskej komisie sa takto navrhuje ustanoviť limit verejných výdavkov na rok 2024 priamo zákonnou úpravou. Návrhom sa v nadväznosti na nový rámec európskych fiškálnych pravidiel novelizuje aj zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom ide najmä o doplnenie oznamovacej povinnosti MF SR voči republikovým združeniam obcí a zástupcom vyšších územných celkov týkajúcej sa limitu verejných výdavkov pre obce a vyššie územné celky, ktoré sú súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Vyjadrenie ministra financií Ladislava Kamenického po rokovaní vlády nájdete tu: https://fb.watch/rPetBPrb77/

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR