Verejná diskusia k Plánu obnovy

Aktualizované dňa: 16.12.2020 10:00

V utorok 15. decembra prebehla celodenná verejná online diskusia, počas ktorej odborníci diskutovali o rámcových témach Plánu obnovy. Po štyroch tematicky vymedzených panelových diskusiách sa divákom predstavili v politickej debate predseda vlády Igor Matovič a minister financií Eduard Heger.

Po oficiálnom zahájení verejnej diskusie za prítomnosti ministra financií Eduarda Hegera a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika nasledovala prvá panelová diskusia na tému Zelenej ekonomiky. „Zelená ekonomika je prierezová téma a obnova hospodárstva po koronakríze by mala byť zelená a digitálna,“ uviedla generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy Lívia Vašáková odkazujúc na fakt, že až 37% z celkovej alokácie 5.84 miliárd eur  pre Plán obnovy je určených na klimatické projekty. Počas nasledujúcich panelových diskusií pozvaní odborníci predstavili potenciál Plánu obnovy pre oblasti Zdravotníctva, Školstva a vedy či Verejnej správy, podnikateľského prostredia a digitalizácie. Práve digitalizácia predstavuje ďalšiu z priorít a je na ňu vyhradených 20% z celkovej alokácie.

Po skončení odborných panelových diskusií nasledovala politická debata s predsedom vlády Igorom Matovičom a ministrom financií Eduardom Hegerom. Igor Matovič považuje balík prostriedkov určených pre Plán obnovy za „možnosť aspoň čiastočne dobehnúť zameškané.“ Minister financií Eduard Heger doplnil, že pri Pláne obnovy sú investície iba jedna časť a druhou časťou sú reformy. „Práve reformami vieme naštartovať zvrátenie trendu, do ktorého sme sa, ako Slovensko dostali tým, že sme sa začali odkláňať od vyspelých krajín,“ prízvukoval. Minister financií následne predstavil päť oblastí Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Najväčší balík finančných prostriedkov vo výške 1.9 miliardy eur je v zmysle usmernení Európskej komisie určených pre oblasť Zelenšie a čistejšie Slovensko, v rámci ktorej je plánovaná reforma a podpora obnoviteľných zdrojov, zelená obnova budov, modernizácia železníc a dekarbonizácia priemyslu spolu s podporou alternatívnych palív. Nasleduje oblasť Zdravý život pre každého. Na infraštruktúrne investície do nemocničnej sieti a jej reformu, dostupnú a rýchlu prvú pomoc, podporu duševného zdravia a rozšírenie sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov poputuje 1.45 miliardy eur. Na reformu justície, zlepšenie podnikateľského prostredia, opatrenia proti korupcií a digitalizáciu verejnej správy spolu so zabezpečením vysokorýchlostného internetu pre každého je v rámci oblasti s názvom Efektívny štát a digitalizácia spolu určených 950 miliónov eur. Predposlednou predstavenou oblasťou je Lepšie vzdelanie pre každého. Suma 850 miliónov eur je určená na podporu predškolského a celoživotného vzdelávania, skvalitnenie vysokého školstva a v neposlednom rade na nový obsah vzdelávania a dobudovanie a digitalizáciu škôl. Posledných 750 miliónov eur je vyhradených na oblasť Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko, v rámci ktorej má prebehnúť reforma riadenia vedy, výskumu a inovácií. Finančné prostriedky budú ďalej určené na investície do vedy, výskumu a inovácií ako aj na novú stratégiu udržania a lákania mozgov.

Záznam z jednotlivých diskusií je dostupný na Facebooku Ministerstva financií Slovenskej republiky https://www.facebook.com/ministerstvo.financii.sr.

 

Ministerstvo financií SR