Uvoľnili sme peniaze na očkovaciu kampaň

Aktualizované dňa: 23.07.2021 18:00

Ministerstvo financií SR uvoľnilo finančné prostriedky, ktoré budú použité na očkovaciu kampaň. Ide o sumu 3 862 559 eur, ktorá bola vyčlenené z takzvanej covidovej rezervy štátneho rozpočtu. Uvoľnenie zdrojov je však zo strany ministerstva financií podmienené prísnou kontrolou a efektivitou ich využitia.

Dôrazne žiadame, aby boli peniaze zo strany ministerstva zdravotníctva vynaložené účelne a efektívne, lebo nechceli by sme, aby znova boli hodené do koša a minuté bez akéhokoľvek efektu,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič.

Ministerstvo financií SR si uvedomuje, že budovanie kolektívnej imunity je mimoriadne dôležité a preto prišlo aj s vlastnými motivačnými opatreniami na zvýšenie zaočkovanosti. Ide o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Zároveň upozorňujeme na to, že informačná kampaň na Slovensku kontinuálne prebieha, a teda nedošlo k jej prerušeniu.

 

Ministerstvo financií SR