Úver s „Antikorona zárukou“ od EXIMBANKY SR môžu podnikatelia využiť už v 3 slovenských bankách

Aktualizované dňa: 29.06.2020 15:30

Dnes EXIMBANKA SR podpísala dohodu o poskytovaní úverov s „Antikorona zárukami“ s ďalšími dvoma bankami. Slovenskí podnikatelia tak môžu využiť tieto úvery už nielen vo Všeobecnej úverovej banke (VÚB), ale aj v Tatra banke a v Slovenskej sporiteľni.

Za týždeň od vyhlásenia výzvy sme podpísali dohody s troma najväčšími slovenskými bankami a evidujeme záujem aj od ďalších komerčných bánk. Vďaka nim tak budeme vedieť pokryť potreby, čo najširšieho spektra podnikateľov. Úvery s „Antikorona zárukami“ tak môžu pomôcť slovenským podnikom preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom udržania zamestnanosti, či podpory finančnej kondície. Sme radi, že sme súčasťou opatrení Ministerstva financií SR na zmiernenie dopadov koronavírusu,“ uviedla generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Kohútová.

Úvery s „Antikorona zárukou“ od EXIMBANKY SR sú poskytované prostredníctvom týchto komerčných bánk vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur s maximálnou úrokovou sadzbou 1,9% p.a. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných potrieb.

 „Som rád, že sa banky chytajú a veľká garančná schéma bude v slovenskej ekonomike plniť to, čo od nej očakávame. Musíme korona-krízu využiť aj na postupnú zmenu našej výrobnej základne. Musíme sa odpútať od jednostrannej orientácie na výrobu áut smerom k produkcii a službám s vysokou pridanou hodnotou, z ktorej zisky zostanú predovšetkým na Slovensku. Aj na to sme vytvorili tento nástroj,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Štátom zaručené úvery na pomoc Slovensku idú do praxe TU


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR