Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie OECD k pravidlám medzinárodného zdaňovania v súvislosti s COVID -19

Aktualizované dňa: 14.04.2020 12:34

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala 3. apríla 2020 usmernenie k potenciálnym vplyvom pandémie Covid-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami.
Usmernenie sa zameriava na riešenie situácií, kedy cezhraniční pracovníci (zamestnanci) alebo fyzické osoby nie sú schopní fyzicky vykonávať svoje pracovné povinnosti v štáte, v ktorom obvykle svoje zamestnanie vykonávajú a na obavy súvisiace s možným vznikom stálej prevádzkarne, zmenou daňovej rezidencie právnických a fyzických osôb, ako aj problematikou zdaňovania cezhraničných pracovníkov (zamestnancov).

Viac informácií sa dozviete na:
https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR