Ušetrili sme ďalšie 4 milióny na nákupe IT služieb

Aktualizované dňa: 27.08.2021 15:30

Ministerstvo financií SR vysúťažilo nové IT služby so zľavou takmer 57 percent voči cenníkovým cenám. Ide konkrétne o licencie, hardvér, nové produkty firmy Oracle a rovnako podporu k nim na ďalšie obdobie. Naďalej sa tak ministerstvu financií darí udržiavať vysoko nadštandardnú efektívnosť pri verejných obstarávaniach v IT.

Z pôvodných vyše 7 miliónov eur (7 224 518,25 eura), čo bola suma, za ktorú sa tieto produkty bežne nakupovali, ministerstvo financií zaplatí niečo vyše 3 milióny eur (3 137 278,4 eura). Ide tak o historicky najvyššiu zľavu v štátnej správe na Slovensku v nákupe spomínaných IT služieb. Ministerstvo financií to dosiahlo férovejším a zodpovednejším prístupom s dôrazom na efektívne čerpanie verejných financií. Vďaka tomu tak IT databázy, na ktorých funguje ministerstvo financií, ale aj Finančná správa SR, Štátna pokladnica, NASES, NDS a ďalšie významné štátne inštitúcie, budú aktuálne a zabezpečené.

„Je to z nášho pohľadu veľký krok vpred, ktorý sa nám podaril vďaka náročným rokovaniach s dodávateľmi, ale aj vďaka novému prístupu MF SR k IT tendrom,“ povedal generálny riaditeľ sekcie IT MF SR Vladimír Bednár.

Najnovšia úspora ale nie je jediná, ktorá sa ministerstvu financií v poslednom období podarila. Počas uplynulých mesiacov MF SR na ďalších IT službách pre štát ušetrilo už viac ako 45 miliónov eur.

Ministerstvo financií SR