Pracovali sme pre ľudí – rok na ministerstve financií

Aktualizované dňa: 23.03.2021 11:00

Uvoľnili sme financie na boj proti pandémii, presadili odklad splátok úverov a vytvorili plán obnovy, cestovnú mapu k lepšiemu Slovensku. To je len časť opatrení, ktorými rezort financií prispel v boji s pandémiou COVID-19 a pomohli občanom. Predstavujeme top 10 Ministerstva financií SR od nástupu vlády.

1. Uskutočnili sme transparentné výberové konania
Našim cieľom je, aby štátne akciové spoločnosti a podriadené organizácie viedli manažéri, ktorí chcú a vedia pracovať v prospech verejného záujmu. Podstatou výberu je či sú kandidáti odborne zdatní, dôveryhodní a majú skúsenosti.

2. Pripravili sme Rozpočet pravdy, záchrany a zodpovednosti
Zaviedli a presadili sme nový prístup k rozpočtu verejnej správy. Spája rozpočtovú zodpovednosť, zmierňuje dopady koronakrízy, upevňuje sociálnu súdržnosť a súčasne dodáva potrebné fiškálne stimuly oslabenej ekonomike. Presadzujeme aj nový spôsob prezentácie výsledkov. Pripravujeme Rozpočet pre ľudí, kde občanom predstavíme základné informácie o rozpočte vizuálne atraktívnejšou formou.

3. Vytvorili sme plán obnovy, cestovnú mapu k lepšiemu Slovensku
Vďaka spolupráci mnohých odborníkov sme v rekordne krátkom čase pripravili základný rámec Plánu obnovy a odolnosti SR. Na začiatku sme vytvorili dokument Moderné a úspešné Slovensko, kde sme popísali kľúčové problémy. Nasledovalo kolečko diskusií s odborníkmi a rôznymi záujmovými organizáciami. Proces sme zavŕšili posunom plánu obnovy do medzirezortného pripomienkového konania.

4. Uvoľnili sme financie na boj proti pandémii
Na boj proti koronavírusu vláda v roku 2020 urobila opatrenia v objeme 4,7 miliardy eur, teda 5,2 % HDP. Pre porovnanie: pomoc proti kríze v rokoch 2008 – 2009 bola v hodnote 0,942 miliardy, teda 1,4 % HDP.

5. Presadili sme odklad splátok úverov až o 9 mesiacov
Vyšli sme v ústrety občanom, ktorí sa v dôsledku pandémie dostali do komplikovanej situácie. Klienti bánk mohli požiadať o bezodplatný odklad splátok úverov na 9 mesiacov, bez negatívneho záznamu v úverovom registri. Klientov tvorili spotrebitelia, živnostníci, malé a stredné podniky do 250 zamestnancov po splnení zákonný podmienok.

6. Zaviedli sme do praxe veľkú i malú garančnú schému
EXIMBANKA SR, ale aj SZRB a SIH v rámci programu finančnej pomoci poskytujú záruky, aby banky v čase zvýšeného rizika nezastavili úverovanie podnikov. Pomôžu im tak preklenúť nepriaznivé obdobie, spôsobené pandémiou, za účelom udržania zamestnanosti a podpory ich finančnej kondície. Toto je spolu s kurzarbeitom ďalší bezprecedentný krok, ktorý nemá v histórii slovenskej hospodárskej politiky obdobu.

7. Zjednodušili sme platenie daní a pomohli tak daňovníkom
Posunuli sme zákonné lehoty pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia a odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.

8. Pomohli sme rodinám s deťmi
Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia.

9. Pomohli sme mestám a obciam
Dane z príjmov fyzických osôb výrazne poklesli, čo pocítili mestá a obce. Preto sme im poskytli bezúročné návratné finančné výpomoci. Túto pomoc využilo 1727 subjektov, ktoré dokopy získali 151 919 185 eur.

10. Presvedčili sme zahraničie, že Slovensku aj v ťažkých časoch môžu dôverovať
Slovensko si na konto pripísalo významné výsledky na medzinárodných trhoch. Predali sme dlhopisy za 4 miliardy eur, čo je doteraz najvyššia emisia štátnych dlhopisov a historicky najväčší predaj v strednej a východnej Európe. Renomované ratingové agentúry prejavili voči Slovensku dôveru keďže sme si udržali investičný rating aj napriek zložitej situácii vo verejných financiách.

 

Ministerstvo financií SR