Stúpajúci rating SR znamená aj rast životnej úrovne

Aktualizované dňa: 11.10.2005 06:00

(Komentár k zvýšeniu ratingu SR agentúrou Fitch)

Považujem za veľmi pozitívne, že nezávislé ratingové agentúry oceňujú slovenské ekonomické reformy a prichádzajú s jedným dobrým hodnotením za druhým. Umožňuje to silný hospodársky rast, vďaka ktorému sa životná úroveň Slovenska reálne približuje štandardom v západnej Európe.

Na druhej strane, agentúra Fitch, určite nie náhodne, považuje za najvážnejšie riziko napredovania Slovenska súčasnú politickú situáciu a do budúcna príchod populistickej vlády.

Ako ministra financií ma obzvlášť teší, že agentúra Fitch poukazuje na dôležitosť zásadnej reformy v oblasti fiškálnej politiky, ktorá je najprogresívnejšou spomedzi krajín V4. Slovensko môže vďaka nej znižovať verejný dlh a teda nezadlžovať budúce generácie.

Som presvedčený, že ak sa nám podarí udržať pozitívne výsledky reforiem a stavať na nich, rating ako aj životná úroveň krajiny porastie aj v najbližšom obdobi.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií