Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Slovenská konsolidačná spustila pilotný projekt na vymáhanie pohľadávok štátu

Aktualizované dňa: 14.12.2022 15:00

Slovenská konsolidačná, a.s., 100% dcérska spoločnosť Ministerstva financií SR, ktorá sa stará o dlhy voči štátu spustila pilotný projekt nasadenia umelej inteligencie ako podpornej služby pri vymáhaní pohľadávok štátu.

S pomocou Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) zrealizovala projekt, ktorého výsledkom je nasadený systém, ktorý pomocou metód strojového učenia vie určiť pravdepodobnosť vymoženia nadobudnutých pohľadávok. Vďaka tomuto systému vedia pracovníci oveľa pružnejšie prioritizovať jednotlivé úkony, ktoré nad pohľadávkami vykonávajú. 
 
„Zmyslom projektu bolo využiť enormné množstvo historických dát, ktoré má spoločnosť k dispozícii (údaje rádovo o miliónoch vymožených alebo nevymožených pohľadávok) a tieto dáta využiť na natrénovanie neurónovej siete, ktorá sa naučí súvislosti a vzory v týchto dátach a po natrénovaní túto neurónovú sieť využívať na skóring novonadobudnutých pohľadávok,“ povedal Marián Janočko, generálny riaditeľ Slovenskej konsolidačnej.

Systém ohodnocovania pohľadávok analyzuje pohľadávky, ktoré prichádzajú od jednotlivých orgánov štátnej správy. Zatiaľ zamestnanci spoločnosti využívajú tieto dáta o pravdepodobnosti ich vymoženia podporne k svojim doterajším procesom. Aj keď projekt je zatiaľ v pilotnej fáze, už teraz pomáha prioritizovať jednotlivé pohľadávky a tým skrátiť čas ich vymáhania a zvýšiť pravdepodobnosť ich uhradenia. Táto skutočnosť by sa mala neskôr pretaviť aj do lepšieho hospodárskeho výsledku spoločnosti a tým pádom aj na výšku dividend, ktorú spoločnosť odvádza do štátneho rozpočtu. 

"Verím tomu, že týmto pilotným projektom sme položili základy budúceho vymáhania pohľadávok v štáte, keďže neurónové siete majú tú výhodu, že čím viac sa používajú a učia sa, tým je ich výstup presnejší. Nedá mi nepoďakovať sa KInITU za fantastickú znalosť a pomoc, ktorú nám poskytli pri tomto projekte, a najmä vyzdvihnúť fakt, že napriek tomu, že nemali žiadnu znalosť v doméne vymáhania pohľadávok veľmi rýchlo pochopili našu oblasť, naše KPI a perfektne pretavili tieto znalosti do vysoko sofistikovaného sveta strojového učenia a umelej inteligencie, " povedal Janočko.

Slovenská konsolidačná, a.s. je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva financií SR a je zriadená za účelom konsolidácie pohľadávok verejného sektora. K 31. 12. 2021 spravovala vo svojom portfóliu 460 948 pohľadávok voči 203 405 dlžníkom v menovitej hodnote cca 3,24 mld. €.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) je nezávislý a neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom umelej inteligencie v úzkom prepojení s otázkami etiky. KInIT spolupracuje s výskumnými inštitúciami a vysokými školami na Slovensku aj v zahraničí. Do firiem KInIT prináša najnovšie vedecké poznatky a prispieva k cirkulácii talentu, aby mladí nemuseli hľadať uplatnenie v zahraničí.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR