Stanovisko MF SR k hodnoteniu plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2018 od RRZ

Aktualizované dňa: 22.07.2019 14:25

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2018, ktoré MF SR zverejnilo v predchádzajúcich týždňoch sa od dnešnej správy RRZ líši. Tento rozdiel prirodzene vyplýva z rozdielneho prístupu oboch inštitúcií. Postup MF SR zohľadňuje rovnako ako RRZ národné špecifiká, ale zároveň je silnejšie previazaný s  európskymi fiškálnymi pravidlami. V rámci štandardného postupu zverejní MF SR podrobnejšie stanovisko k hodnoteniu RRZ začiatkom augusta.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR