Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Slovensko žiada o 458 miliónov eur z plánu obnovy

Aktualizované dňa: 29.04.2022 12:00

Slovensko podáva prvú žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy v celkovej hodnote 458 miliónov eur za splnenie prvých 14 míľnikov, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo. Jednou z najdôležitejších reforiem bolo prijatie takzvaných výdavkových limitov z dielne Ministerstva financií SR. O finančné prostriedky Slovensko žiada presne rok od momentu, kedy sme plán oficiálne zaslali na posúdenie do Bruselu.

Plán obnovy bol pri svojich začiatkoch súčasťou Ministerstva financií SR. Neskôr sa presunul priamo pod Úradu vlády SR. Naši odborníci a experti však naďalej úzko spolupracujú, pretože aj ministerstvo financií chce, aby sa so Slovenska stala moderná a úspešná krajina. 

Súčasťou prvej žiadosti o vyplatenie financií z plánu obnovy boli aj viacročné výdavkové stropy, alebo inak povedané výdavkové limity. Ide o najdôležitejšiu reformu verejných financií za ostatných 20 rokov a myslím si, že popri zavádzaní právneho štátu a reforme školstva je toto tretia najdôležitejšia reforma, ktorú Slovensko potrebuje,“ povedal štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.

Po tom, čo si Slovensko oficiálne podá žiadosť o platbu, má Európska komisia dva mesiace na posúdenie, či boli uspokojivo splnené všetky míľniky a ciele v danej skupine. Európska komisia zároveň postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku. V budúcich žiadostiach o platbu bude Komisia posudzovať aj fakt, či sa už splnené opatrenia nezvrátili.

Slovensko má pred sebou podanie zvyšných deviatich žiadostí o platbu. Najbližšia žiadosť nás čaká na jeseň tohto roka v celkovej hodnote 815 miliónov eur. Je v nej spolu 16 míľnikov, z ktorých je už dnes splnených deväť ako napríklad reforma siete nemocníc; reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií či reforma verejného obstarávania.

Slovensko odovzdalo Plán obnovy a odolnosti SR ako piata krajina v rámci Európskej únie. Jeho hodnotenie prišla na Slovensko predstaviť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Po tom, čo ho Európska komisia pozitívne vyhodnotila a označila za ambiciózny dokument s proreformným nábojom, bol schválený Radou pre hospodárske a finančné záležitosti. Ako tretia krajina v EÚ si Slovensko dokázalo nastaviť pravidlá a vyrokovať s Európskou komisiou všetky detaily, ako plán obnovy realizovať. Zároveň sme siedma krajina v Únii, ktorá si podáva žiadosť o platbu.

Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem a investícií. Spoločným cieľom všetkých opatrení je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie; efektívna verejná správa a digitalizácia. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj zdravé verejné financie.

Zoznam míľnikov v prvej žiadosti o platbu:

1. reforma vysokých škôl
2. transformácia SAV
3. integrácia vysokých škôl
4. internacionalizácia vysokých škôl
5. reforma súdnej mapy
6. zákony na boj proti korupcii
7. nová éra cyklodopravy
8. plán pre obnovu železničnej infraštruktúry
9. modernizácia polície
10. výdavkové limity
11. viac zelenej energie
12. plán informatizácie verejnej správy
13. systém na monitorovanie plánu obnovy
14. legislatívny rámec a tím plánu obnovy

Ďalšie informácie nájdete aj v našom videu: https://fb.watch/cOfNpbPKyH/

Aktuálny stav realizácie plánu obnovy spolu s oficiálnymi názvami míľnikov nájdete na webe plánu obnovy:
https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/