Slovensko prehralo súboj o investíciu MAN

Aktualizované dňa: 04.08.2005 06:00

Slovensko prehralo súboj o investíciu MAN, stále však má veľmi dobrú vyjednávaciu pozíciu a je zaujímavým cieľom pre ďalších investorov. Vyjadrenia MH SR, ktoré spájajú neúspech Slovenska v súboji o investíciu MAN-u s investíciou Hankook sú zavádzajúce. Medzi týmito investíciami nie je spojitosť.

Namiesto vecnej a odbornej diskusie o pravidlách - forme, výške a hlavne efektívnosti podpory pre investície mobilizuje MH SR politický aparát a uchyľuje sa k osočovaniu.

Tzv. kauza Hankook predstavuje štandardnú diskusiu o výške podpory pre jednu investíciu. Bohužiaľ, dospela až tam, kam dospela, pre neexistenciu jasných pravidiel pre prideľovanie investičných stimulov, ktoré MH SR nedokáže predložiť.

Prísnejšie a jasné pravidlá sú lepšie než dnešná prax MH bez pravidiel. Rámce pre vyjednávania s konkrétnymi investormi (maximum na finančné granty ako % z investície) zadáva SARIO-u MH SR bez toho, aby bolo jasné aké sú pravidlá. Princípy sú nutné z dôvodu transparentnosti voči potenciálnym investorom, ale aj procesov na MH SR a vyjednávajúcou pozíciou SARIO.

MF SR si stojí za vyjadrením, že žiadna z okolitých krajín nie je ochotná poskytnúť stimuly pre investíciu Hankook v takej výške, ako to predkladalo MH SR. Naposledy to potvrdil maďarský minister hospodárstva János Kóka.

Peter Papanek
hovorca a poradca ministra