Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Samosprávy získajú tohtoročný podiel na firemnej dani už do konca apríla

Aktualizované dňa: 28.03.2023 15:00

Ministerstvo financií SR si plne uvedomuje náročnosť situácie, v ktorej sa nachádzajú samosprávy pre negatívny vplyv energetickej krízy. Ministerstvo financií tak ako pre domácnosti, či podnikateľov vyčlenilo ešte minulý rok finančné zdroje na zastropovanie cien energií aj pre všetky mestá, obce a vyššie územné celky. Vláda dnes prichádza s ďalším podporným opatrením pre samosprávy. Schválené financie z dane z príjmov právnických osôb dostanú samosprávy naraz a nie postupne na mesačnej báze, aby tak boli schopné znášať dopady krízy. 

K dnešnému dňu boli pre samosprávy vyčlenené finančné zdroje na kompenzáciu rastu cien energií v predpokladanej sume 200 mil. eur prostredníctvom kompenzačných schém ministerstva hospodárstva. Tiež budú mať v roku 2023 kompenzované zvýšenie daňového bonusu a to prostredníctvom priameho zvýšenia príjmu z podielových daní (fyzických aj právnických osôb) v sume 325 mil. eur. Celkový objem kompenzácie pre samosprávu tak dnes predstavuje sumu viac ako 525 mil. eur. 

Dnes sa navyše Vláda SR, na základe spoločnej dohody so samosprávami, rozhodla pristúpiť k ďalšiemu ústretovému opatreniu, ktorým prispeje k preklenutiu tohto finančne náročného obdobia. Keďže obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie majú v tomto období povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie a pomoc zo štátneho rozpočtu zo schém ministerstva hospodárstva nabieha postupne, rovnako aj suma zo zdrojov DPPO, vláda sa preto uzniesla poskytnúť všetky zostávajúce financie z dane z príjmov právnických osôb, ktoré im boli prisľúbené, naraz. Obciam a vyšším územným celkom sa teda do konca apríla poskytne celá suma dane z príjmov právnických osôb určená zákonom na rok 2023, po odpočítaní už poskytnutých mesačných splátok. 

Takto sa obciam poskytne suma vo výške 171 mil. eur a vyšším územným celkom sumu 73 mil. eur. Po poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu si samospráva tieto sumy refunduje so zaplatenými faktúrami zo zdrojov z dane z príjmov a bude ich môcť použiť na plnenie svojich úloh.

Toto opatrenie nemá vplyv na štátny rozpočet. 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR