S korekciou opatrne

Aktualizované dňa: 23.07.2021 12:00

Rozhodnutie vlády neuplatňovať korekčný mechanizmus do roku 2022 reaguje na odporúčanie Európskej komisie povoliť dočasný odklon od smerovanie k vyrovnanému rozpočtu. Aj medzinárodné inštitúcie ako Medzinárodný menový fond, Európska fiškálna rada či OECD odporúčajú len postupné a opatrné smerovanie k reštriktívnej fiškálnej politike. Konsolidácia sa preto plánuje od roku 2023, čo uvádza aj vládny Program stability.

Logika korekčného mechanizmu spočíva v tom, že korekcia má zasiahnuť v prípade, ak Slovensko nepostupuje dostatočne rýchlo k takzvanému vyrovnanému rozpočtu. Minulý rok ale ovplyvnila verejné financie na Slovensku pandémia, čo zodpovedá takzvaným výnimočným okolnostiam, kedy sa korekčný mechanizmu neuplatňuje. Z toho dôvodu nedošlo k identifikácii odchýlenia ani hodnoteniu odchýlky za minulý rok ani zo strany Ministerstva financií SR, a ani zo strany Rady pre Rozpočtovú zodpovednosť. Prípadné navrhnutie korekčného mechanizmu by teda nemalo ekonomickú ani právnu oporu.

Ministerstvo financií SR sa zároveň pokúšalo presadiť sprísnenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý by okrem iného zahŕňal aj „automat“ postupného znižovania deficitu. Tento návrh ale nepodporila celá koalícia. Preto stále platí pôvodné znenie dlhovej brzdy.

Európska komisia hovorí o prísnejšej rozpočtovej politike až od roku 2023: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_884

MMF upozorňuje na to, že po pandémii je potrebné sprísňovať rozpočtovú politiku opatrne: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021120-print-pdf.ashx

 

Ministerstvo financií SR