Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

S energiami pomôžu aj eurofondy

Aktualizované dňa: 15.12.2022 15:00

 Vláda SR na svojom rokovaní dňa 14.12.2022 na základe návrhu ministra financií a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie schválila materiál na riešenie energetickej krízy z nevyčerpaných eurofondov programového obdobia 2014 – 2020. Jednotlivé rezorty vyčlenili na riešenie energetickej krízy sumu 1,056 mld. eur. z nasledovných operačných programov: OP Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny OP.
 

Podpora v SR sa s cieľom financovania zvýšených cien energií sústredí do dvoch oblastí, ktorými sú zraniteľné domácnosti a malé a stredné podniky. Keďže vláda SR rozhodla o stanovení stropov cien energií pre domácnosti, náklady za zraniteľné domácnosti budú uhrádzané priamo dodávateľom/distribútorom energií. Zvýšené náklady na prevádzkový kapitál malých a stredných podnikov budú financované prostredníctvom schém štátnej pomoci Ministerstva hospodárstva SR. Pri naplnení oprávnenosti v zmysle podmienok definovaných EK (SAFE-CARE) budú tieto uhrádzané zo zdrojov EÚ.

Schválenie a zverejnenie legislatívy v Úradnom vestníku Európskej únie sa očakáva začiatkom januára 2023.

Tlačový odbor Ministerstvo financií SR