Historický úspech slovenských dlhopisov

Aktualizované dňa: 07.05.2020 11:52

Slovenská republika dosiahla historický úspech, keď vstúpila na medzinárodné kapitálové trhy s novou dvojitou emisiou 5-ročných dlhopisov, a 12-ročných dlhopisov, každý v hodnote 2 miliárd EUR. Transakcia v celkovej hodnote 4 mld. eur predstavuje najväčší predaj štátnych dlhopisov vydaných Slovenskou republikou. Zároveň ide o najväčší predaj štátnych dlhopisov v regióne strednej a východnej Európy v histórii. Transakcia vyvolala najväčší záujem investorskej komunity v histórii slovenských emisií štátnych dlhopisov s celkovým dopytom vyše 15 miliárd EUR (7,6 miliardy pre 5-ročný a 7,4 miliardy pre 12-ročný dlhopis).

Záujem investorov o novú 5-ročnú emisiu štátnych dlhopisov splatných v máji 2025 a 12-ročnú emisiu štátnych dlhopisov splatných v máji 2032 bol obrovský.

S podporou stabilnej situácie na trhu a priaznivej spätnej väzby od investorov, ARDAL a členovia syndikátu oficiálne otvorili predajné knihy, aby investori mohli podávať svoje objednávky na nákup štátnych dlhopisov.

Kniha objednávok sa vyvíjala pozitívne a ešte dopoludnia dosiahla kombinovanú hodnotu 9,7 miliardy EUR (5 miliárd pre 5-ročný a približne 4,7 miliardy pre 12-ročný dlhopis). Záujem investorov pokračoval a  objednávky presiahli 13 miliárd EUR (6 miliárd pre 5-ročný a 6,4 miliardy pre 12-ročný dlhopis). Kvalita investorských objednávok umožnila vydať emisiu v kombinovanej hodnote 4 miliárd EUR, rozdelenú rovnomerne medzi 2 dlhopisy, čo z tejto transakcie robí najväčšiu emisiu štátnych dlhopisov vydanú Slovenskou republikou na medzinárodných kapitálových trhoch.

Prijaté objednávky presahujúce 15 miliárd EUR (7,6 miliardy pre 5-ročný a 7,4 miliardy pre 12-ročný dlhopis) predstavujú najväčšiu knihu objednávok v histórii slovenských emisií štátnych dlhopisov.

Popoludní bol 5-ročný dlhopis ocenený na úrovni MS+65 bps, ekvivalent výnosu do splatnosti na úrovni 0,350 % a prirážke 107,9 bázického bodu oproti OBL (OBL 0% Apr-2025). Krátko nato, bol ocenený 12-ročný dlhopis na úrovni MS+110 bps, ekvivalent výnosu do splatnosti na úrovni 1,056 % a prirážke 157,4 bázických bodov oproti DBR (DBR 0% Február 2030).
Zloženie investorov bolo veľmi dobre diverzifikované po geografickej stránke a aj z pohľadu typu investorov. Distribúcia oboch dlhopisov medzi investorov bola nasledovná:

5 –ročný dlhopis (cca 210 investorov): Podľa regiónu: Spojené kráľovstvo 26 %, Rakúsko / Nemecko 24 %, krajiny Beneluxu 16 %, Škandinávia 13 %, Švajčiarsko 6 %, Francúzsko 6 %, Slovensko 5 %, ostatné krajiny 5 %. Podľa typu investorov: správcovské spoločnosti 46 %, banky a privátne banky 31 %, centrálne banky a oficiálne inštitúcie 20 %, ostatní investori 4 %.

12-ročný dlhopis (cca 250 investorov): Podľa regiónu: Rakúsko / Nemecko 33 %, Spojené kráľovstvo 19 %, Francúzsko 14 %, Slovensko 11 %, krajiny Beneluxu 9 %, Škandinávia 4 %, Švajčiarsko 2 %, ostatné krajiny 8 %. Podľa typu investorov: správcovské spoločnosti 50 %, banky a privátne banky 27 %, poisťovne a penzijné fondy 13 %, centrálne banky a oficiálne inštitúcie 8 %, ostatní investori 2 %.

Viac informácií: https://www.ardal.sk/_img/Documents/O%20nás/Medialne%20spravy/Tlačová%20správa_%205%20a12%20ročný%20dlhopis%20SR.pdf


Tlačový odbor 
Ministerstvo financií SR