Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Reakcia MF SR na zverejnené údaje o hospodárení SR za rok 2023

Aktualizované dňa: 22.04.2024 15:45

Dnes zverejnené predbežné oficiálne údaje o hospodárení SR za rok 2023 Štatistickým úradom SR považuje MF SR za dobrú správu. Tieto výsledky však zatieňuje očakávaný vývoj deficitu v roku 2024, nakoľko legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom volebnom období (v roku 2023) v Národnej rade Slovenskej republiky počas tzv. „legislatívnej smršte“ majú vplyv na výdavky rozpočtu práve v roku 2024. Bývalá vláda tak zanechala na rok 2024 deficit vo výške 6,55 %, čo predstavuje deficit vo výške 8,5 mld. eur.

Z údajov, ktoré dnes zverejnil Štatistický úrad SR vyplýva, že rok 2023 skončil s deficitom vo výške 4,9 % HDP. Pôvodne schválený rozpočet počítal s deficitom vo výške 6,4 % HDP. Výsledky za rok 2023 tak ukazujú zníženie deficitu oproti schválenému rozpočtu o 1,5 % HDP, čo v nominálnom vyjadrení znamená 1,8 mld. eur.

Tento stav bol prioritne spôsobený výrazným zvýšením celkových príjmov štátu v sume 1,7 mld. eur. Najvýznamnejšie pozitívne vplyvy predstavujú vyšší výber daní a odvodov v celkovej sume 994 mil. eur a vyššie úrokové príjmy v sume 606 mil. eur. Úroveň skutočného deficitu sa tiež znížila zmenou prístupu pri zaúčtovaní refundácií v celkovej sume 177 mil. eur. Na strane výdavkov tiež evidujeme pokles v roku 2023 v sume 113 mil. eur. Nižšie čerpanie výdavkov bolo zaznamenané najmä z dôvodu posunov v dodávkach vojenskej techniky.

MF SR však pripomína, že výsledky, ktoré zverejnil Eurostat sú pozitívne v tom, že vysielajú lepší signál finančným trhom s ohľadom na financovanie štátneho dlhu do budúcnosti. Čísla za rok 2023 však nezlepšujú situáciu v roku 2024, keďže vyšší príjem na daniach nie je možné prenášať do nasledujúceho roka a MF SR bude musieť naďalej pokračovať v konsolidačnom úsilí vo výške 1 % HDP, čo v nominálnom vyjadrení znamená 1,4 mld. eur.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR