Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Reakcia MF SR na tvrdenia k financovaniu a hospodáreniu samospráv

Aktualizované dňa: 29.06.2023 15:00

Ministerstvo financií SR upozorňuje, že článok o vývoji hospodárenia samospráv v roku 2023 zverejnený tu: https://databezpatosu.sk/2023/06/17/samospravam-zacalo-v-juni-obdobie-sucha-tento-rok-smeruju-k-rekordnemu-deficitu-takmer-1-miliarda-eur/ sa nezakladá na pravde, respektíve je založený na nesprávnom výklade dát. Prinášame preto reakciu na jednotlivé tvrdenia:

  • Samosprávy tento rok smerujú k rekordnému deficitu takmer 1 miliarda eur.“

Základným pochybením je spočítavanie čísiel s rozdielnou metodikou. MF SR pripomína, že schválený rozpočet za územnú samosprávu v RVS na rok 2023 predstavuje deficit vo výške 306 mil. eur v metodike ESA 2010, v ktorej sa rozpočet verejnej správy štandardne zostavuje (zdroj: príloha č. 1 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, NR SR, Parlamentná tlač 1193).

Odhad zhoršenia vývoja v materiáli RRZ o 559 mil. eur je vypočítaný na základe špecifickej metodiky RRZ, v ktorej sa napríklad neuvažuje s daňovými príjmami. Podľa podkladu RRZ, táto v metodike ESA 2010 odhaduje zhoršenie deficitu samospráv oproti schválenému RVS na rok 2023 o 78 mil. eur a teda tento deficit by mal dosiahnuť podľa RRZ sumu 384 mil. eur.

Oproti výpočtom autora článku je teda výsledok nižší o 481 mil. eur, teda takmer o pol miliardy eur.

  • „Očakávanie hospodárenia za rok 2022 vláda nastavila (v decembri 2022) v rozpočte na deficit v sume 130 miliónov eur. Skutočnosť o pár dní bola takmer 3-násobne vysoká skutočná strata: 420 miliónov eur.“

V návrhu RVS na roky  2023 až 2025 (Parlamentná tlač 1193) bola očakávaná skutočnosť obcí a VÚC spolu vyčíslená deficitom 215 mil. eur, skutočnosť za rok 2022 notifikovaná Eurostatom bola v sume 429 mil. euro , teda žiadny takmer trojnásobok odhadu.

Súčasne upozorňujeme, že prerokovávanie návrhu RVS v NR SR v decembri neznamená, že z decembra sú aj čísla, ktoré obsahuje. Pripomíname, že vláda podľa zákonnej požiadavky predkladá NR SR návrh rozpočtu do 15. októbra bežného roka. Konkrétne údaje o očakávanej skutočnosti sú z monitoringu za mesiac august 2022, realizovanom v septembri 2022.

  • „Pre rok 2024, ktorý začína o menej ako 7 mesiacov, nie je zo strany štátu jasné nič a v schválenom rozpočte na roky 2024-2025 svietia nereálne čísla. Ministerstvo financií si nedalo ani len minimálnu námahu predikovať rasty daňových príjmov a výdavkov samospráv.“

MF SR v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prerokovalo v apríli 2023 s republikovými združeniami samospráv, t. j. ZMOS , ÚMS a Združením SK8 pracovný návrh RVS na roky 2024 až 2026, spolu s prognózou daňových príjmov výboru pre daňové prognózy z marca 2023.

  • „Roky 2024 a 2025 vyzerajú ako zlý vtip. Štát zatiaľ nemá jasno v mixe daní, na ktoré by mohli mať samosprávy nárok a nie je jasno ani o ich výške. Vlastne je: samosprávy dostanú len-a-len daň z príjmu fyzických osôb a SZČO.“

Podľa § 7i zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa v roku 2024 podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný subjektom územnej samosprávy zvyšuje o sumu 338 mil. eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.

  • „Štát vôbec neupravil daňový mix, ktorý by samosprávam pridelil programovo, plánovane, štruktúrovane a systémovo určitý podiel na mixe daní, ktoré štát vyberá. Ponúkajú sa dane z príjmov fyzických, právnických osôb, SZČO, DPH a prípadne spotrebne dane. Reforma je to jednoduchá, dá sa poučiť z iných krajín a dobre sa to dá na dlhé obdobie pre rôzne ekonomické cykly aj s korekčnými mechanizmami nastaviť.“

Štát ešte za vlády Ivety Radičovej v roku 2011 predložil do NR SR návrh zákona o mixe daní, ktorý vtedy samospráva razantne odmietla a zákon nebol prijatý. Tvrdenie o jednoduchej reforme s využitím zahraničných skúseností je naivné. Autora môžeme ubezpečiť, že reformy vo vzťahu k samospráve sa nikde vo svete neurobili rýchlo a jednoducho.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR