Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Reakcia na blog SaS ku kritike analýzy odvodového bonusu

Aktualizované dňa: 29.03.2019 14:36

Jednorožec zvaný odvodový bonus: Odvodový bonus je oveľa komplexnejší ako sa tvári. Autori tvrdia, že zavedením OB sa rozsekne Gordický uzol súčasného sociálneho systému a ako Ariadnina niť vytiahne každého tápajúceho občana z labyrintu do krajiny hojnosti a základnej dávky garantovanej pre všetkých. To je idea. Realita je iná. Realitou je nejasný systém Odvodového bonusu, o ktorej finálnej forme netušia ani jeho autori ako priznávajú aj v blogu.

Základná myšlienka OB je úctyhodná. Nadchádzajúca generácia bude musieť uvažovať nad zmenou nastavenia z dôvodu technického pokroku. Bude musieť premyslieť redistribúciu peňazí, v podobe základného príjmu, času, v podobe skrátenia pracovného času a zdaňovania práce a kapitálu. Autori OB si vzali na svoje plecia vyriešiť väčšinu týchto problémov. Bohužiaľ, napriek ich odvážnym tvrdeniam, že to už dokázali a vynašli všeliek na budúce problémy, ich nastavenie sa dlhodobo trápi sa viacerými nedostatkami. Na tieto nedostatky upozornili už v minulosti aj tretie strany.

p. Cmorej vo svojom blogu ku kvantifikácii Odvodového bonusu použil jazyk, ktorý srší skôr hnevom a urážkami ako relevantnými ekonomickými argumentami. Mnoho veci kritizuje, avšak neprináša adekvátne odpovede, dokonca pár krát siahne na zavádzanie. Napriek povahe jeho blogu sa pokúsime čo najodbornejšie poskytnúť vysvetlenie k jeho obvineniam.

SaS Fantozzi sa vracia: Ministerstvo financií tvrdilo, že Odvodový bonus je rozpočtovo neutrálny

Z fiškálneho hľadiska systém OB vždy balansoval na deficitnej strane rozpočtu verejnej správy . To bolo komunikované na každom stretnutí s predstaviteľmi strany. Aj keď sa menila výška deficitu pre nekonečné úpravy autorov OB, záporné znamienko sa počas procesu nikdy nezmenilo. Na deficitný charakter OB poukázali viaceré inštitúty, mimo iných napr. INESS, ktorých strana SaS osobne požiadala o kvantifikáciu OB. Najaktuálnejšia verzia OB, ktorá berie do úvahy viaceré vyrovnacie dávky uvažuje s výpadkom viac ako 1 mld. eur.

Mnohé úpravy autorov počas samotnej kvantifikácie deficit zmiernili, avšak poukázali iba na nekonzistentnosť ich systému. Jedno z rizík v kvantifikácii bolo uvedené, že OB má tendenciu sa zväčšovať, aby dokázal pokryť krátkodobé nepriaznivé účinky a chýba mu tak pevné ukotvenie, čo je potrebné pri sociálnom systéme, ktorý garantuje aspoň určité krytie rizík, na ktoré sa môže občan spoľahnúť.

Kto sa naje z nižších rizík: Komerčné poisťovne nahradia Sociálnu poisťovňu

Autori OB vyzdvihujú systém komerčného poistenia . Neberúc do úvahy prípady, kedy komerčné poisťovne nedostatočne kompenzovali vzniknuté škody, potreba komerčne sa poistiť výrazne negatívne vplýva na deklarované zvýšenie disponibilného príjmu. Základná mesačná dávka OB bude pri súčasných cenách a palete rizík kryť prevažne náklady na súkromné poistenie, pokiaľ sa občan bude správať racionálne. Víťazom sú súkromné poisťovne, ktoré sú založené za účelom zisku, nie za účelom vytvárať záchrannú sieť. Ak by súkromné poistenie bolo všeliek tak by sa všetci živnostníci a športovci už dnes pripoistili. Toto sa ale nedeje a obe skupiny sa sťažujú na úzky sociálny systém. 

Systém Sociálnej poisťovne je fondový. Spomenuté prebytky jednotlivých fondov (v príklade spomenutý fond poistenia v nezamestnanosti) kryjú budúce riziká prípadne slúžia na krytie iných deficitných fondov (prevažne na krytie dôchodkov). Sociálna poisťovňa, tak napriek paradoxnému odporu autorov OB, funguje solidárne a existujúce prebytky nevyužíva na výplatu dividend akcionárov ako komerčné poisťovne.

Autori uznávajú, že chudobnejší jedinci nemajú poistené domy proti povodni. OB ich situáciu neuľahčí. Aj keď dostanú základnú štátnu dávku, okrem spomenutého poistenia sa proti povodni, budú musieť navyše riešiť aj poistenie o ktoré prídu zo súčasného systému, ktorý má solidárny charakter.

Komu tu smrdí excel: Ministerstvo financií v dokumente „čaruje s číslami“

Použitie nominálnych čísel neslúži k zavádzaniu, naopak napomáhajú pri argumentácii. Oficiálna komunikácia MF SR uvádza väčšinu vplyvov percentom HDP, čo je pre bežného laika ťažko pochopiteľné. Nominálne hodnoty tak iba pomáhajú občanovi porozumieť komplikovanému systému. Transparentné poskytnutie údajov zároveň umožňuje komukoľvek vypočítať si percentuálne zmeny.

Spomínaný graf č. 2 slúži na to, aby poukázal na relatívne zvýhodnenie vysokopríjmových pracujúcich voči najmenej zarábajúcim. V dokumente je priamo spomenuté, že OB zvýši príjmy všetkým príjmovým skupinám. Najštedrejší je avšak k tým, ktorí už v súčasnom systéme zarábajú viac. OB tak neprináša žiadne radikálne zlepšenie životnej situácie nízkopríjmových iba poskytuje základnú dávku vo výške 120 eur na úkor straty sociálneho zabezpečenia.

Zároveň na tomto linku nájdete aj tlačovú správu, ktorú k analýze Odvodového bonusu vydalo MF SR: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/odvodovy-bonus-ako-je-lepsie-byt-bohaty-zdravy-nez-chudobny-chory.html

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR