Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rada ministrov financií v Štokholme

Aktualizované dňa: 29.04.2023 15:00

Ako dosiahnuť udržateľné verejné financie, pomoc domácnostiam a firmám s rastúcimi cenami energií či financovanie a podpora inovácií v EÚ. Aj to boli témy neformálneho stretnutia Rady Ecofin ministrov financií EÚ, ktoré sa konalo počas predchádzajúcich dní v Štokholme. Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.

Pri téme reformy rozpočtového riadenia a znižovania verejných dlhov sa zástupcovia krajín zhodli na kľúčových záveroch. Krajiny musia čo najskôr pristúpiť k znižovaniu tzv. primárneho deficitu verejných financií a pri znižovaní deficitov musia krajiny zohľadňovať výdavky na obranu a klimatické zmeny.

Úlohou Slovenska je preto naďalej tlačiť na znižovanie deficitu, bojovať proti daňovým únikom a transparentne vykazovať plnenie ekonomických ukazovateľov a pravidiel.

Podrobnejšie závery rokovaní:

  • Financovanie budúceho rastu v Európe

Podkladom diskusie boli dokumenty z dielne SE PRES a think tank-u New Financial hodnotiace kapitálové trhy EÚ a úlohu európskeho kapitálového trhu pri financovaní novej generácie podnikov.

Pred EÚ stoja viaceré transformačné výzvy, ktoré by mohli byť adresované prostredníctvom kapitálového trhu EÚ. S cieľom jeho rozvoja prišla Komisia pred 10 rokmi s Úniou kapitálových trhov. Jednotný trh sa však stále neporadilo vytvoriť. 60 % bariér zostáva rovnakých ako pred 30. rokmi. Je preto potrebné, aby regulácia sledovala cieľ, je potrebná väčšia harmonizácia a ďalšie zjednodušenie pravidiel.

EÚ výrazne zaostáva za USA, kde je úroveň financovania počiatočnej fázy spoločností 6 krát vyššia. V EÚ je naďalej 75 % financovania spoločností poskytované bankami, v USA je pomer opačný.

Zároveň je potrebné väčšie zapojenie retailových investorov. V tejto súvislosti by pripravovaná retailová investičná stratégia (RIS) mala predstavovať krok správnym smerom. Komisia uviedla, že Únia kapitálových trhov poskytne spoločnostiam prístup k efektívnemu financovaniu, zvýši konkurencieschopnosť a ekonomika EÚ sa stane odolnejšou.

  • Dlhodobá perspektíva fiškálnych stabilizačných politík

Predmetom diskusie ministrov bola dlhodobá fiškálna stabilizácia a udržateľnosť verejných financií, najmä v súvislosti s pandémiou a vysokou infláciou. Ministri a zástupcovia rezortov financií viedli otvorenú diskusiu k prioritám a optimálnemu nastaveniu fiškálnej politiky do budúcna.

  • Rekonštrukcia Ukrajiny a koordinácia podpory

Predmetom rokovania ministrov bola aj podpora rekonštrukcie Ukrajiny. S úvodným slovom vystúpil minister financií S. Marchenko, ktorý v prezentácii sumarizoval výsledky a pokrok dosiahnutý ukrajinskou vládou za ostatný rok v hospodárskej oblasti (oproti roku 2022 je odhadovaný rast HDP UA na úrovni 3,2 % HDP). Zdôraznil pritom kľúčový vplyv poskytnutej podpory zo strany medzinárodných partnerov, predovšetkým Medzinárodného menového fondu (IMF) a EÚ. Upozornil však tiež na pretrvávajúcu finančnú medzeru v pokrytí identifikovaných potrieb v oblasti obnovy a rekonštrukcie na rok 2023 (RDNA2), ktoré Svetová banka vyčíslila na 14 mld. dolárov.

Po sčítaní doteraz potvrdených záväzkov zo strany EÚ, USA a Japonska, ako aj identifikovaného rozpočtového priestoru UA na pokrytie týchto potrieb v tomto roku pretrváva stále finančná medzera. S. Marchenko na záver zdôraznil vplyv a kľúčovú úlohu sankcií a potrebu uzavrieť medzery pri ich implementácii.

V následnej diskusii ministri potvrdili záväzok podporovať UA, pričom zdôraznili potrebu koordinácie medzinárodných partnerov vo viacerých aspektoch. Viacero ministrov zdôraznilo potrebu zapojenia súkromného sektora v procese rekonštrukcie a zároveň dôležitosť prijímania reforiem ako súčasť rekonštrukcie a modernizácie UA.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR