Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Predstavitelia SKDP bez hanby klamú

Aktualizované dňa: 07.03.2019 12:20

Predstavitelia Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) bez hanby klamú. Ministerstvo financií SR (MF SR) ostro odmieta ich vyjadrenia v súvislosti s pripravovaným zákonom o dani z príjmov. V decembri minulého roka zverejnilo MF SR predbežnú informáciu k zákonu o dani z príjmov, kde bolo jasne uvedené, že cieľom nového zákona je  zlepšiť legislatívne a administratívne podmienky malých a stredných podnikov a zjednodušiť výpočet základu dane.

Pôjde o úplne nový zákon, pretože aktuálny zákon o dani z príjmov z roku 2003 bol už viac ako 100 krát novelizovaný. MF SR preto intenzívne komunikuje s odbornou verejnosťou o čom svedčia aj takmer dve desiatky subjektov, s ktorými sa zástupcovia MF SR v priebehu dvoch mesiacov k pripravovanému zákonu stretli. Jasne to svedčí o tom, že MF SR pristupuje k príprave zákona veľmi zodpovedne. Okrem rokovaní so zástupcami SKDP sme konzultovali pripravované zmeny aj s daňovými poradcami veľkých poradenských firiem, daňovými oddeleniami komôr, profesijnými združeniami a inými. Ministerstvo teda do prípravy zákona zapojilo aj všetky relevantné subjekty, preto je jasné, že SKDP zavádza a klame.

Podnety z týchto konzultácií MF SR vyhodnocuje. Po vyhodnotení všetkých pripomienok bude nový zákon predmetom štandardného medzirezortného pripomienkového konania, kde bude opätovne priestor na diskusiu.

V januári zverejnilo MF SR Analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky, ktorú vzala na vedomie vláda SR. V analýze sú už zapracované mnohé z námetov, o ktorých hovorí SKDP, napríklad odpočet daňovej straty.

Čo sa týka ďalších návrhov SKDP – ide o návrhy s priamym negatívnym dopadom na príjmy štátneho rozpočtu, preto je najskôr potrebné vyčísliť ich dopady.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR