Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Predstavitelia SKDP bez hanby klamú

Popis: MF SR ostro odmieta vyjadrenia SKDP v súvislosti s pripravovaným zákonom o dani z príjmov. ...

Predstavitelia Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) bez hanby klamú. Ministerstvo financií SR (MF SR) ostro odmieta ich vyjadrenia v súvislosti s pripravovaným zákonom o dani z príjmov. V decembri minulého roka zverejnilo MF SR predbežnú informáciu k zákonu o dani z príjmov, kde bolo jasne uvedené, že cieľom nového zákona je  zlepšiť legislatívne a administratívne podmienky malých a stredných podnikov a zjednodušiť výpočet základu dane.

Pôjde o úplne nový zákon, pretože aktuálny zákon o dani z príjmov z roku 2003 bol už viac ako 100 krát novelizovaný. MF SR preto intenzívne komunikuje s odbornou verejnosťou o čom svedčia aj takmer dve desiatky subjektov, s ktorými sa zástupcovia MF SR v priebehu dvoch mesiacov k pripravovanému zákonu stretli. Jasne to svedčí o tom, že MF SR pristupuje k príprave zákona veľmi zodpovedne. Okrem rokovaní so zástupcami SKDP sme konzultovali pripravované zmeny aj s daňovými poradcami veľkých poradenských firiem, daňovými oddeleniami komôr, profesijnými združeniami a inými. Ministerstvo teda do prípravy zákona zapojilo aj všetky relevantné subjekty, preto je jasné, že SKDP zavádza a klame.

Podnety z týchto konzultácií MF SR vyhodnocuje. Po vyhodnotení všetkých pripomienok bude nový zákon predmetom štandardného medzirezortného pripomienkového konania, kde bude opätovne priestor na diskusiu.

V januári zverejnilo MF SR Analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky, ktorú vzala na vedomie vláda SR. V analýze sú už zapracované mnohé z námetov, o ktorých hovorí SKDP, napríklad odpočet daňovej straty.

Čo sa týka ďalších návrhov SKDP – ide o návrhy s priamym negatívnym dopadom na príjmy štátneho rozpočtu, preto je najskôr potrebné vyčísliť ich dopady.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Predstavitelia SKDP bez hanby klamú

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.